Kirjailija, taiteiden tutkimuksen ylioppilas Viro Jenna ja työryhmä

20650 €

Tuhkimo-leikkaus-teoksen kokeellinen äänikirjatoteutus

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tuhkimo-leikkaus on Jenna Viron esikoiskirja, joka julkaistaan keväällä 2023. Faust-oopperan librettotekstin ympärille rakentuva teos kysyy, kuinka pitkälle ihminen on valmis menemään rakkauden, rahan ja kauneuden tähden. Sivuasettelua ja draamatekstimuotoa hyödyntävä teos on vaikea kääntää äänikirjaksi. Perinteisen äänikirjan tekemisen sijaan teoksella voisi tutkia äänikirjan muotoa. Kyseisen romaanin muodon takia kokeiluntarve kumpuaa teoksen sisältä, eikä äänellisten mahdollisuuksien kartoittaminen teoksessa ole mielivaltaista. Jenna Viron ja Sanna Salmenkallion yhteistyössä tutkitaan äänikirjan ja kuunnelman suhdetta, äänikirjan mahdollisuuksia musiikillisuudessa. Minkälainen on oopperaäänikirja? Miten musiikki voi olla osana äänikirjaa ilman että se on kuunnelma? Yrityksenä on kehittää uudenlainen lajityyppi, jossa koetellaan äänen ja kirjan rajoja.