Loviisa Contemporary ry

29300 €

TransFolk Kucku 2018–19 -nykytaidefestivaalin tapahtumien toteutus ja taiteellisen sisällön tuottaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Loviisa Contemporary on loviisalaisten taiteilijoiden yhdistys, joka järjestää Kucku-nykytaidefestivaalia. 2018–19 festivaalin teema on TransFolk. TransFolk on nykytaiteen – visuaalisen, tanssin, musiikin tai minkä tahansa yleisön esille saatavan – festivaali. Se rakentuu Loviisan vierasateljee -residenssiohjelman ympärille. Residenssin taiteilijat tulevat ympäri maailmaa ja heidät on valinnut TransFolkin kuratointitiimi. Taiteilijoiden työt muodostavat festivaaliohjelmiston rungon, jota tukee suomalaisten kutsutaitelijoiden työt. TransFolk koostuu pienistä tapahtumista (Checkpointeista) sekä päätapahtumasta (Final Destination). Vuoden 2019 Checkpointit ovat Checkpoint#4 Growing, jossa tehdään yhteistyötä koulujen ja muiden yhteisöjen kanssa työpajojen muodossa, ja Checkpoint#5 Movement, jossa framille nostetaan tanssi- ja sirkustaide. Final Destination kokoaa yhteen kaikki festivaalin aikana mukana olleet taiteilijat. Vuonna 2018 festivaali vahvistui Checkpoint Checkpointilta, löytäen uusia yleisöjä ja tuoden Loviisaan tärkeitä keskustelunavauksia mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista. Tarkoituksena on paitsi saattaa eri taustoista tulevat taiteilijat yhteen toistensa kanssa, myös viedä heidät, taide ja sen tekeminen ihmisten ja paikallisyhteisöjen luo. Festivaali nostaa esiin vähemmistöihin, maahanmuuttoon, muutokseen ja normikriittiseen ajatteluun liittyviä kysymyksiä, sekä kysymyksen yhteisöön kuulumisesta tai sen ulkopuolelle jäämisestä.