TeM, esitystaiteilija Ala-Ruona Ana Teo ja työryhmä (Transcestors)

8120 €

Transcestors LARP-esityksen suunnitteluun ja harjoitteluun

Transcestors on dramaturgi Elina Minnin ja esitystaiteilija Ana Teo Ala-Ruonan ja työryhmän (Alvi Haapamäki, Satu Kankkonen ja Eeti Piiroinen) kaksivuotinen kokeellinen esitystaiteen hanke, joka juhlistaa monilajista ja ei-binääriä esihistoriaamme. Transcestors katsoo evolutiiviseen historiaamme ja löytää sukulaisuuksia varhaisista elämän olomuodoista. Esityksessä tutkitaan LARPin, juhlan ja ekosomaattisten menetelmien avulla millainen esihistoriallinen ei-sukupuolitettu ja monilajinen ruumis olisi voinut olla ja miltä tuntuu ruumiillistaa sitä nykypäivässä. Transcestors spekuloi esihistoriamme radikaalia ruumiillisuutta trans-feministisestä näkökulmasta. Keskeisimpiä kysymyksiä teokselle on: Miten voisimme uudelleen kirjoittaa ja ymmärtää historiaamme tavalla, joka ei tunnusta binääristä sukupuolikäsitystä tai vahvista cis-normeja? Miten evoluutiota trans-, inter- ja muunsukupuolisia lajeja korostavalla luennalla voitaisiin luoda inklusiivisempia tulevaisuuksia? Transcestors ei pelkästään ota queeriä suhdetta tulevaisuuteen vaan myös tähän hetkeen ja menneisiin korostaen sukupuolen moninaisuuden historiaa. Hankkeen keskiössä on historiallisen, ekologisen ja evolutiivisen painotuksen lisäksi juhlan, nautinnon ja ilon teemat. Tahdomme luoda esityksen, joka antaa kokijalleen mahdollisuuden iloita ja bilettää trans-historiaa LARPin kautta. Saaren kartanon residenssin aikana tarkoituksemme on keskittyä Transectors-hahmojen kirjoittamiseen ja pelaamiseen.