TeM Ala-Ruona Ana Teo ja työryhmä (Transcestors)

124900 €

Transcestors-esitys

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Transcestors on esitystaiteilija Ana Teo Ala-Ruonan ja dramaturgi Elina Minnin ja työryhmän Camille Auer, Alvi Haapamäki, Satu Kankkonen ja Eeti Piiroinen toteuttama kokeellinen esitystaideteos, joka juhlistaa ei-binääristen ruumiiden esihistoriaa spekulatiivisen fiktion keinoin. Transcestors tuo lavalle erilaisia muotoaan muuttavia hahmoja, jotka ruumiillistavat ja kertovat tarinoita transevoluutiostaan. Esityksen materiaalisena lähtökohtana on kaiken elollisen ja aineellisen nestemäisyys, ruumiita ympäröivä, läpäisevä ja yhdistävä alkulima. Teoksen hahmot lilluvat ja kylpevät siinä nauttien kehittyvistä olomuodoistaan. Sukupuolen moninaisuus ei ole uusi asia vaan sillä on historiansa. Transcestors-työryhmä tutkii larpin ja ruumiillisten harjotteiden avulla millainen esihistoriallinen, ei-sukupuolitettu ja monilajinen ruumis olisi voinut olla ja miltä tuntuu ruumiillistaa sitä nykypäivässä. Transcestors-työryhmä katsoo evoluution tarinaa transfeministisestä näkökulmasta. Tahdomme luoda teoksen, joka antaa kokijalleen mahdollisuuden iloita ja bilettää ei-binääristä historiaa ja nykyhetkeä. Työskentely tapahtuu vuonna 2020-2021.