Apurahat ja residenssipaikat

Muu kulttuurityö

Suomen Rauhanpuolustajat ry

50500 €

Tottelemattomuusakatemia – oppimisyhteisö nuorille aktiivisille kansalaisille

Muu kulttuurityö | Kaksivuotinen

Akatemian tavoitteet : • Osaamisen vahvistaminen kansalaisvaikuttamisessa, historiallisen jatkumon ja asioiden keskinäisriippuvuuden parantunut ymmärrys, motivoituminen ja oman polun löytäminen aktiivisena kansalaisena, verkostoituminen muiden aktiivisten kansalaisten ja eri teemojen asiantuntijoiden kanssa, uusien toimijoiden löytäminen kansalaisvaikuttamistyöhön, nuorten ihmisten työn tukeminen ja toiveikkuuden ylläpitäminen tulevaisuuden suhteen. • Verkostojen luominen eri näkökulmaisen aktivismin kesken, esimerkiksi rauhantyön ja ympäristöliikkeen välille. Tottelemattomuusakatemian opettajisto koottuu vanhemmista ja nuoremmista vaikuttajista. Opintojen tutorina toimii rauhankasvattaja Hanna Niittymäki. Tottelemattomuusakatemiaan valitaan 20-30 nuorta (18–29 v.) lukuvuoden mittaiseen, mutta laajuudeltaan kunkin elämäntilanteeseen mitoitettuun oppimisprosessiin. Valinnoissa painotetaan yhdenvertaisuuden edistämisen periaatteita. Opinnot muodostuvat luennoista, työpajoista, kansalaisvaikuttamisaktioista, tutustumiskäynneistä ja opinto- ja lukupiireistä.