Tutkijatohtori Eranti Veikko ja työryhmä (Totaalidemokratia)

252900 €

Totaalidemokratia. Parademokraattinen järjestelmä ja osallistumisen kulttuuriset työkalut 2010-luvun Suomessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Suomessa miljoonat ihmiset elävät totaalisen demokratian tilassa. He asioivat demokraattisessa ruokakaupassa, käyttävät demokraattista pankkia, heidän kirkkonsa opinkappaleista päätetään demokraattisessa elimessä, ja he asuvat demokraattisesti hallinnoiduissa taloyhtiöissä. Kutsumme näiden muodostamaa kokonaisuutta parademokraattiseksi järjestelmäksi: siihen kuuluminen on vapaaehtoista, se on olemassa virallisen demokratian rinnalla, ja se vaikuttaa arkeen merkittävästi. Virallista demokratiaa on kaikki se, mitä olemme normaalisti tottuneet kutsumaan institutionaaliseksi demokratiaksi: edustuksellinen demokratia eli kunnallis-, eduskunta-, ja eurovaalit, sekä muut osallistamistavat kuten kuulemiset ja kansalaisaloitteet. Totaalidemokratia-hanke tutkii sitä, miten suomalainen institutionaalinen demokraattinen järjestelmä toimii kokonaisuutena. Se on ensimmäinen tutkimus, joka huomioi virallisen demokraattisen järjestelmän lisäksi koko parademokraattisen järjestelmän sekä näiden väliset yhteydet. Hanke keskittyy tutkimaan suurten osuuskuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja taloyhtiöiden demokratiaa, näissä tapahtuvan osallistumisen taustalla olevia kulttuurisia työkaluja sekä näiden yhteyksiä virallisen demokratian vastaaviin.