teatteripraktiikan (esitystaiteen) maisteri Koski Taru ja työryhmä (Toisinajattelijat)

86560 €

Toisinajattelijat – taiteellisen tutkimuksen prosessi, työyhteisö ja julkaisualusta

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Toisinajattelijat on uusmaterialistisen ja tanssitaiteellisen ajattelun risteyksestä esiin nouseva tutkimusprosessi, työyhteisö ja julkaisualusta, joka toimii sillanrakentajana taiteellisen tutkimuksen ja tanssitaiteilijoiden hiljaisen tiedon välillä. Taiteilijat Taru Koski, Heli Keskikallio ja Soile Voima työskentelevät yhdeksän kuukauden ajan sekä henkilökohtaisten taiteellisten projektiensa, että laajemmin uusmaterialistisen tanssi-/esitystaiteellisen ajattelun artikuloimisen ja esiintuomisen parissa. Taiteellis-tutkimuksellinen prosessi etenee julkisen dokumentoinnin, ajattelua näkyväksi tekevän podcastin ja julkisten taiteellisten, sekä esitysluentomaisten ulostulojen muodossa. Toiminta pystyttää taiteen kentälle uuden ajan taiteilijan asiantuntijuutta ja koulutusta vastaavan toimijuuden mallin, sekä sitä tukevan työskentelyalustan. Työryhmä toimittaa projektin päätteeksi julkaisun, johon joukko kotimaisia uusmaterialistisen ja tanssitaiteellisen ajattelun risteyksessä työskenteleviä tanssitaiteilijoita kirjoittaa oman osuutensa. Uusmaterialistinen ajattelu korostaa materialisuuksien toimijuutta ja tarkastelee kriittisesti toimijuuden kysymyksiä, sekä länsimaista, kyvykkyyteen ja rationaalisuuteen perustuvaa ihmiskäsitystä ja ihmiskeskeistä maailmankuvaa. Ruumiillisuuden ja asioiden materiaalisten toimijuuksien korostaminen on erityisesti tanssitaiteelliselle ajattelulle ominaista. Uusmaterialistisen ajattelun lähtökohtien saavutettavampi ja avoin artikulointi luo tanssijataiteilijoiden asiantuntijuudelle painoarvoa taiteen kentän sisällä, ja laajemmin yhteiskunnallisen keskustelun piirissä. Toisinajattelijat on sitoutunut nyt ja tulevaisuudessa rakkaudelliseen, avoimuutta ja tieteen ja taiteen saavutettavuutta edistävään, visionäärisesti tulevaisuuteen suuntautuvaan, vallankumoukselliseen ajatteluun. Akateemiseen praktiseen tietämisen ja osaamisen perinteeseen verkostoidutaan kunnioittavaan, mutta ei-uskolliseen sävyyn.