FT Räihä Antti ja työryhmä

196600 €

Tilaperimyskiistat ja pauperismi. Maatilojen sukupolvenvaihdokset Suomessa noin 1700–1900

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tässä hankkeessa tutkitaan maatilojen sukupolvenvaihdoksia Suomessa pitkällä aikavälillä noin vuosina 1700–1900. Perinteisen maanviljelysvaltaisen maatalouden ajan lopun maanomistusta polarisoi keskeisesti se, että itäisessä Suomessa halottiin tiloja, kun taas läntisessä Suomessa toimittiin toisin. Huolimatta toisistaan eroavista kehityslinjoista maanomistuksen taloudellis-sosiaalinen eriarvoisuus (tilalliset–tilattomat) kärjistyi ympäri Suomen viimeistään 1860-luvun suurten nälkävuosien ja 1800–1900-lukujen taitteen maanhallinta- ja omistuskiistojen (ns. torpparikysymys) aikana. Kysymykseen miksi poikkeava kehitys johti yhtäläiseen lopputulokseen ei ole annettu vielä vastausta. Tässä hankkeessa keskitytään itä–länsi-polarisaation takaisiin sukupolvenvaihdoksia yhdistäneisiin tekijöihin. Tutkimuksessa kysytään (1) minkälaisia konflikteja sukupolvenvaihdokset aiheuttivat sisarusten välille ja (2) oliko pauperismi eli köyhäläisyys sukupolvenvaihdosten väistämätön lopputuote. Hankkeen Tutkimuskohteet sijaitsevat neljällä vertailualueella itäisessä ja läntisessä Suomessa. Hanke kytkeytyy tutkimukseen, jossa tunnistetaan pitkälle 1900-lukua ulottunut maanomistuksen keskeinen vaikutus ihmisten toimeentuloon, hyvinvointiin ja elämänkulkuun. Sukupolvenvaihdoksia ja maatilojen periytymistä on tarkasteltu usein perhehistorian kontekstissa, jonka keskeisiä teemoja ovat perimysstrategioiden vaikutus avioitumisikään, väestönkasvuun ja muuttoliikkeeseen. Tämä hanke tuo keskusteluun mukaan perimyskiistat ja taloudellis-sosiaalisen eriarvoistumisen tematiikan. Tämä hanke vahvistaa pitkään alamaissa ollutta suomalaista maataloushistoriaa. Se tuo vertailevan tutkimusmenetelmän ja lähdeaineistoja uudella tavalla yhdistävän lähestymistavan avulla tietoa siitä, kuinka maanomistusta ja perintöoikeutta säädelleet normit ja käytänteet tuottivat perheiden sisäisiä ristiriitoja ja sosiaalis-taloudellisia ongelmia suomalaisella esiteollisella maaseudulla.