Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry

350000 €

Tilaa, aikaa ja työrauhaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Työskentelemme vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden aseman ja työskentelymahdollisuuksien parantamiseksi. Haemme työrauhaa vammaisille ja viittomakielisille taiteilijoille avaamalla aikaa ja tilaa taiteelliseen työskentelyyn sekä poistamalla syrjiviä käytäntöjä taide- ja kulttuurialalta. Työskentelyssä on 3 päälinjaa: 1) taiteellinen työ, 2) taiteilijoiden ammatillisuuden tukeminen ja 3) taiteilijoiden aseman edistäminen. Taiteellinen työskentely koostuu vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden omaehtoisesta työskentelystä residenssissä ja näyttelyn valmistamisesta Aineen taidemuseoon Torniossa. Tavoitteena on myös löytää luovia ja kokeilevia ratkaisuja residenssityöskentelyyn vammaisille ja viittomakielisille taiteilijoille. Taiteilijoiden tukemiseksi järjestetään sparraustyöpajoja, taiteilijatapaamisia, mahdollistetaan mentorointia eri vaiheissa olevien taiteilijoiden välille sekä tuetaan verkostoitumista taidealalla. Taiteilijoiden aseman edistäminen koostuu yhteistyöstä taiteilijan ammattiin kouluttavien oppilaitosten ja taideopiskelijoiden kanssa, koulutuksista nk. taidealan portinvartijoille (kuten rahoittajille, kuraattoreille ja kriitikoille) sekä julkisesta keskustelusta ja julkaisun toteuttamisesta liittyen vammaisuuteen, taiteeseen ja taiteilijuuteen. Työskentelemme valtakunnallisesti, yli taiteenlaji- ja vammarajojen. Hankkeelle palkataan taiteilija hankejohtajaksi ja lisäksi hankekoordinaattori. Hanketiimissä työskentelee myös osa-aikaisesti kaksi Kulttuuria kaikille -palvelun asiantuntijaa. 4 taiteilijaa saa 4 kk:n työskentelyapurahan taiteelliseen työskentelyyn ja lisäksi 4 taiteilijamentoria 2 kk:n työskentelyapurahan mentorointiin. Näyttelylle rekrytoidaan tuottaja ja EUCREA:lta hankitaan työpanosta mm. sparrauspajoihin. Pääyhteistyökumppani on vammaisten taiteilijoiden yhdistys EUCREA ry ja muita kumppaneita Aineen Taidemuseo, Suomen Arvostelijain Liitto ry, Säätiöt ja rahastot ry sekä Tampereen YO:n Teatterityön tutkinto-ohjelma.