Sirkustaiteilija Järvinen Milla

15000 €

Tiikeri: Binääristen kehollisuuksien purkaminen ilma-akrobatiassa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Mikä on esitys? – Tiikeri ilmoittaa olevansa sellainen. Tiikeri on esityksellisiä tekoja, dadaistisia ehdotuksia ja leikkejä. Olemassa olevan purkamista ja sen uudelleen järjestelyä. Tuntematonta, vielä nimeämätöntä. Hetkestä muotoutuvia sirkuksellisia performansseja; kestollisesti ja tilallisesti vaihtelevia sekä sisällöiltään ja tekotavoiltaan vaihtoehtoisia ja vapaita tapahtumia. Sirkus avaa ja uudelleen suuntaa käsityksiä, määreitä ja normeja esityksestä, ihmisotuksista sosiaalisina, yksilöllisinä ja ei-binäärisinä toimijoina. Ilma-akrobatia on konkreettista katsomista, tekemistä toisin – ilmassa ja ylösalaisin. Tiikeri kannustaa aktiivisesti raaputtamaan asioiden nykyistä tilaa, painottaa prosesseja ja pyrkii esittelemään niitä. Hanke syväluotaa jatkuvaan esillä ja saatavilla olemiseen, julkisuuteen sekä kyselee yksityisyydestä. Onko sitä? Mitkä ovat esittämisen ja somettamisen, identifioitumisen ja some-identifioitumisen samat ja erot, ja miten ne vaikuttavat itsen, toisten ja asioiden määrittymiseen? Millaisena tulen nähdyksi? Millaisena haluan tulla nähdyksi? Voiko Tiikeri olla minun some-minä? Sosiaalinen media, livestream, tapahtumisen tilana - tässä ja toisaalla kiinnostaa, ärsyttää, epäilyttää, ilostuttaa, mahdollistaa. Naisoletetun ilma-akrobaatin keholliset ominaisuudet ja vaatimukset, kuten sulavuus, keveys, notkeus, vastaan miesoletetun ilma-akrobaatin kehollisen ilmaisun suoraviivaisuus, kulmikkuus ja sallittu, jopa ihailtu rouheisuus. Voisiko Tiikerissä tulla näkyväksi ei-binäärinen kehollisuus biologisen naisen kehossa liikkeessä, ilma-akrobatiassa, miesoletetulle sallituin kehollisin ominaisuuksin ja liikkumisen tavoin? Voisiko feminiinisen energian pehmeys, pehmeät tavat (myös tehdä sirkusta), vapauttaa sukupuolellisista määreistä, oletuksista vaatimuksista ja kuljettaa kohti väljempää? Voisiko pehmeys ja vilpittömyys olla uusi vahva?