Dosentti Saunavaara Juha ja työryhmä

179100 €

Tietoliikenneinfrastruktuuri, aika, yhteisö ja arktinen ympäristö

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Vaikka moderni yhteiskunta on riippuvainen toimivista tietoliikenneyhteyksistä, ymmärryksemme tämänkaltaisen infrastruktuurin leviämisestä ja vaikutuksista harvaan asutuille arktisille alueille on varsin puutteellinen. Tämä olemassa olevaa tutkimuksellista aukkoa täyttävä poikkitieteellinen hanke keskittyy tietoliikenneinfrastruktuurin, ympäristön ja yhteisöjen keskinäisriippuvuuden ja vuorovaikutuksen tutkimiseen, tallentamiseen ja näkyväksi tekemiseen. Hankkeen tavoitteena on ymmärtää miten arktisen ympäristön erityispiirteet vaikuttavat tietoliikenneinfrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön, huoltoon ja mahdolliseen purkamiseen; miten tietoliikenneinfrastruktuuri muokkaa arktista elämää, ympäristöä, yhteisöjä ja maisemaa; ja miten pohjoisten alueiden ihmiset ovat eri aikoina suhtautuneet tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamiseen ja millaiseksi he ovat mieltäneet ja kokeneet ympäristön ja tietoliikenneinfrastruktuurin suhteen? Hanke tuo esiin tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamisen poliittisuuden eri aikoina. Samalla se uudelleen suuntaa tutkimuksen fokusta pohjoisen raaka-aineita ja kaivannaisia hyödyntäneiden yritysten tarpeista sekä maanpuolustuksellisista ja modernien kansallisvaltioiden rakentamiseen liittyneistä vaikuttimista paikallisten ihmisten toimintaan ja kokemuksiin. Hanke siten korostaa paikallisten ihmisten osallisuutta toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa. Käytännössä painotus näkyy erilaisissa informaation kokoamiseen, jakamiseen ja analysointiin liittyvissä käytänteissä, jotka sisältävät esimerkiksi työpajoja, haastatteluita, vanhojen valokuvien keruukampanjan ja valokuvauskilpailun. Hanke huipentuu Rovaniemellä tiedekeskus Arktikumissa syksyllä 2025 toteutettavaan näyttelyyn. Projekti rajautuu maantieteellisesti Euroopan pohjoisille alueille (erityisesti Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosiin), mutta sen johtopäätökset ovat yleistettävissä ja relevantteja myös muille arktisille ja perifeerisille alueille.