FT, yliopistonlehtori Varila Mari-Liisa ja työryhmä (TiTaRa)

256200 €

Tieteen ja taikuuden rajamailla: Noidat, alkemistit ja astrologit keskiajan ja uuden ajan alun englannin kielessä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

TiTaRa-hankkeessa (2023–25) selvitämme, millä tavoin erilaisista tieteen ja taikuuden rajamaastossa toimivista henkilöistä kuten alkemisteista, astrologeista ja noidista kirjoitettiin keskiajalla ja uuden ajan alussa ja mitä tämä kertoo heidän rooleistaan yhteiskunnassa varhaisina tieteentekijöinä, pelättyinä taikureina tai hyödyllisinä parantajina. Tarkastelemme myös, kuinka alkemististen ja astrologisten tekstien kirjoittajat ja kopioijat itse käyttivät kieltä ja kehittivät aikansa tieteellisiä tekstilajeja. TiTaRa-hanke tuottaa uutta tietoa varhaisista tieteen ja taikuuden rajamailla toimineista henkilöistä ja heihin liittyvästä kielestä sekä tutkijoille että laajalle yleisölle ja siten ravistelee stereotyyppisiä käsityksiä alkemiasta, astrologiasta ja noituudesta sekä näiden harjoittajista. Aineisto kerätään kielihistoriallisista sanakirjoista ja katalogeista, tekstieditioista, sähköisistä tekstiaineistoista, käsikirjoituksista ja varhaisista painetuista kirjoista. Tutkimme englanninkielisten tekstien rinnalla myös latinan- ja monikielistä aineistoa. Tutkimusotteemme on filologinen: käsittelemme kieltä ja tekstejä kulttuurisessa kontekstissaan. Yhdistämme historiallisen kielentutkimuksen (genretutkimus, sanastontutkimus) ja kirjahistorian (paleografia, kodikologia, bibliografia) menetelmiä tekstikritiikin metodeihin. Tuloksemme edistävät erityisesti kielihistoriallista ja tieteenhistoriallista tutkimusta sekä laajemmin humanistista keskiajan ja uuden ajan alun tutkimusta. Tulokset esitetään tieteellisten julkaisujen ja erilaisten esitelmien lisäksi myös pelillistämisen avulla. Laadimme hankkeen pohjalta roolipelin, jota pelautetaan erilaisissa tapahtumissa ja joka julkaistaan avoimesti verkossa suomeksi ja englanniksi. Roolipelin keinoin tarkastellaan noitien, astrologien ja alkemistien asemaa aikakautensa erilaisissa yhteisöissä ja peilataan sitä muuhun yhteisöön. Tutkimustulosten pelillistäminen mahdollistaa elämyksellisen tutustumisen tutkimuksen teemoihin.