PhD, dosentti, vastaava tutkija Tervonen Miika

70200 €

Tieteellinen monografia Whitewashed History: Nation, Race and Coloniality in Finnish Historiography

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Nykypäivän nationalistiset liikkeet nojaavat kansallisiin myytteihin, joiden rakentumisessa 1800- ja 1900-luvun historioitsijoilla on ollut keskeinen rooli. Kirjahanke Whitewashed History: Nation, Race and Coloniality in Finnish Historiography jäljittää ja purkaa näitä myyttejä suomalaisen historiankirjoituksen kohdalla. Käsittelen julkaisuhankkeessa 1800-luvulta alkaen rakentunutta ”valkopestyä” suomalaista historiankäsitystä, jossa yhteiskunnan liikkuvuus, monikulttuurisuus, ja kytkeytyminen rotuajattelun ja kolonialismin historiaan on häivytetty näkyvistä. Hanke tähtää korkeatasoiseen vertaisarvioituun monografiaan avoimena julkaisuna. Kirja käsittelee historioitsijoiden roolia suomalaisen kansallisen kertomuksen rakentajina, ja tutkii suomalaisuuteen, vähemmistöihin ja ”rotuun” liittyviä käsityksiä historian yleisesityksissä. Lisäksi käsittelen kirjan ”päähenkilöiden” (historioitsijat Gunnar Suolahti, Jalmar Jaakkola, Eino Jutikkala ja Aira Kemiläinen) kautta suomalaisen historiantutkimuksen yhteyksiä kansainvälisiin aatevirtauksiin nationalismin, kolonialismin ja rotuajattelun kultakautena. Kirja laajentaa Vuoden tiedekynä -palkittua artikkelia Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta (2014). Se tuo uusimman suomalaisen historiantutkimuksen tuloksia kotimaisen ja kansainvälisen yleisön saataville ja edistää suomalaisen tieteen kansainvälisyyttä. Hankkeen puitteissa tuotetaan lisäksi viisiosainen suomalaista nationalismia käsittelevä podcast.