Yliopistonlehtori, dosentti Koskela Esa ja työryhmä (MUUMAA)

432000 €

Tiedettä ja oppimiskokemuksia: Metsämaan mikrobiyhteisöjen tuntematon monimuotoisuus ja merkitys meille ja muunlajisille

Terveyden biodiversiteetti -hypoteesin mukaan metsä tarjoaa lapsille ja aikuisille monipuolisia mikrobikontakteja ja parantaa siten immuunipuolustusta ja ehkäisee sairauksia. Tällä hetkellä kuitenkin ihmisvaikutukset, kuten erilaiset metsänkäsittelytoimenpiteet ja kaupungistumiskehitys muovaavat metsäelinympäristöjä nopeudella, johon eliöt eivät ehdi tai pysty sopeutumaan. Nämä muutokset voivat heijastua myös metsän mikrobiyhteisöjen rakenteeseen ja monimuotoisuuteen. Emme kuitenkaan valitettavasti tiedä, miten nämä mahdolliset muutokset vaikuttavat metsässä liikkuvien ihmisten tai siellä elävien muunlajisten terveyteen. Esimerkiksi tautitaakan lisääntyminen muunlajisilla on haitallista myös ihmisille, koska se voi lisätä zoonoosien eli luonnonvaraisista eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien riskiä. Tässä hankkeessa tuotamme uutta tutkimustietoa siitä, miten eriasteiset ihmisvaikutukset muovaavat metsämaaperän mikrobiyhteisöjen monimuotoisuutta, metsien muunlajisten hyvinvointia sekä siitä edelleen ihmisille aiheutuvaa tautiuhkaa. Yhteiskunnallisena tavoitteenamme on ympäristö- ja taidekasvatuksen keinoin lisätä nykyisten ja tulevien sukupolvien ymmärrystä metsäluonnon monimutkaisista vuorovaikutussuhteista, sekä vahvistaa lasten ja nuorten monipuolista luontosuhdetta. Tällä tavoilla voimme osaltamme tukea planetaarisen elämän tietoja ja taitoja: kykyä ymmärtää metsien monet merkitykset niin ihmisille, muunlajisille kuin kaikelle muullekin elämälle planetaarisen hyvinvoinnin käsitteen mukaisesti. Hankkeemme vahvuutena on tiivis yhteistyö tutkijoiden ja ympäristö- ja taidekasvattajien kesken, mikä mahdollistaa viimeisimmän tutkimustiedon välittymisen nopeasti avoimesti saatavilla oleviin opetusmateriaaleihin ja kasvattajien käyttöön. Hanke on metsän puolella, koska se lisää ymmärrystä siitä, miten ihmistoiminta muovaa metsien vuorovaikutussuhteita ja tarjoaa työkaluja ihmiskunnan toiminnan muuttamiseksi luontovaikutuksiltaan kestävämmäksi.