Tutkija, FT Paavolainen Teemu

2500 €

Theatre Ecologies: Environment, Sustainability and Politics

Matka-apurahalla osallistun teatterintutkijoiden kansainvälisen kattojärjestön IFTRin (International Federation for Theatre Research) vuosikonferenssiin Irlannin Galwayssa 13.–17.7.2020. Moisen matkan taittaminen ympäristövastuullisesti tarkoittaa suuntaansa paria vuorokautta junassa, bussissa ja kahdella lautallakin (Helsinki–Tukholma, Holyhead–Heuston), mutta tulee lievässä absurdiudessaan perustelluksi konferenssiteeman ja keskeisten tutkimusintressieni kertakaikkisella yhtenevyydellä: Galwayssa otsikkona on Theatre Ecologies: Environment, Sustainability and Politics, ja ’teatterin ekologia’ oli keskeinen käsite jo vuoden 2011 väitöskirjassani. Jos tuo Theatre/Ecology/Cognition (julk. myös Palgrave Macmillan 2012) oli vielä varsin esteettisesti virittynyt, Esityksen monikko -hankkeeni on keskittynyt suoraan noihin ympäristön, kestävyyden ja politiikan teemoihin, ja näin muodoin Galwayn konferenssi toimisi sille mitä osuvimpana päätöksenä. Hankkeen viimeisen vuoden aikana viimeistelen kapitalismia ja antroposeenia käsittelevän kirjakäsikirjoituksen, ja Galwayhin tarjoaisin luontevimmin esitelmää sen neljännen luvun teemoista, eli performatiivista luentaa ilmastoaktivismin muodoista ja mahdollisuuksista (tätä teemaa haluaisin jatkaa myös suunnitteilla olevassa jatkohankkeessani). Lopuksi: koska tuollaisessa konferenssissa joka paperia kommentoitaneen että ”lensit sitten tänne kuitenkin”, olisi mainiota päästä sanomaan, että enpä lentänytkään.