FM, TaM Jensen Anna

58400 €

The Uncanny Soul of a Place and a Being – Creating Spaces, Places, and Encounters Through Art

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Kuratoriaalisen toiminnan ja teoreettisen tutkimuksen yhteen tuova väitöstutkimukseni käsittelee taidetta välittämisen paikkana, joka syntyy yhteisössä ja mahdollistaa yhteisöjä. Tutkimuksen tavoitteena on pohtia taiteen mahdollisuuksia kokemuksellisen ja tutkimuksellisen, myös ei kielellisen ja paikkasidonnaisen, tiedon välittäjänä ja tuottajana, aikana, jolloin sekä yhteiskunnallinen tilanne että ympärillämme tuhoutuva luonto vaativat uudenlaista ymmärrystä ja toimintaa. Sen kautta haluan myös positioida taiteen uudelleen yksilötekijän ja -kokijan sijaan yhteisölliseksi toiminnaksi, joka syntyy yhteisössä ja on sille suunnattu. Tämä asettaa taiteelle, taiteilijalle ja taiteen tekemiselle uudenlaisia velvoitteita, jotka ylittävät yksilön neroutta juhlistavat teosobjektit. Praktiikan suhteen tämä tarkoittaa kollektiivisen tekemisen lisäksi huomion kiinnittämistä prosessiin ja tämän läpinäkyvyyteen. Väitöstutkimuksessani tarkastelen taidetta tiedon tuottamisen ja välittämisen paikkana ja nostan esiin taiteellisen praktiikan kautta saatua tietoa jälkistrukturalistisen ja fenomenologisen sekä feministisen teorian avuilla. Yhteiskunnallisia rakenteita ja kokemuksellista tietoa lähestyn tilan kautta: tekemällä tiloja näkyväksi ja koettavaksi luemme niistä uudenlaisia tiloja ja tietoa ja tätä kautta voimme kokeilla taiteessa vaihtoehtoisia (yhdessä)olemisen tapoja ja paikkoja.