Ympäristötaloustieteen tohtori Lehtonen Markku ja työryhmä

410000 €

The making of sustainability transitions with (false?) expectations: Critical analysis of historical and current promises of nuclear technology

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimuksessa tarkastellaan ydinvoimateknologioita koskevien lupausten rakentumista ja vaikutuksia politiikkaan ja yhteiskuntaan. Työ soveltaa tieteen- ja teknologiantutkimuksen (STS) lähestymistapoja, etenkin odotusten sosiologiaa ja episteemisten yhteisöjen teoriaan. Modernin ja tulevaisuususkoisen aikakauden lupausten tyyppi-ilmentymää, ydinvoimateknologiaa, koskevien lupausten historiallinen analyysi tuottaa välineitä hiilineutraalisuudelle välttämättömien sosioteknisten innovaatioiden suuntaamiseen jälkimodernissa yhteiskunnassa, jonka suhde tulevaisuuteen on kompleksinen. Hanke tarkastelee lupauksia rakentavien ja niitä kritisoivien ammattilaisryhmien välistä vuorovaikutusta erilaisilla keskustelu- ja politiikka-areenoilla. Näiden ns. episteemisten yhteisöjen jäseniä yhdistävät tietoa ja poliittisia päämääriä koskevat käsitykset. Hanke tutkii prosesseja, joiden kautta lupaukset materialisoituvat ja institutionalisoituvat poliittisissa päätöksissä ja strategioissa, tiedepolitiikassa, tutkimusstrategioissa, rahoituspäätöksissä, investoinneissa, pilotti- ja kaupallisissa hankkeissa ja kansalaismielipiteessä. Työn keskiössä ovat pieniä modulaarisia ydinreaktoreita (SMR) koskevat lupaukset Suomessa, Kanadassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Yhdistyneissä Kuningaskunnissa. SMR-lupauksia tarkastellaan ydinvoimateknologioita ja energiapoliittisia visioita koskevien lupausten historiallisessa, kulttuurisessa ja poliittisessa kontekstissa. Tätä palvelevat etenkin hyötöreaktoreita, ydinjätehuoltoa ja fuusioenergiaa koskevien lupausten tarkastelu sekundaarilähteiden pohjalta, sekä vetytaloutta ja täysin uusiutuviin energianlähteisiin perustuvien tulevaisuusskenaarioiden analyysi. Tutkimuksen dokumenttiaineistoa (lehdistöartikkelit, raportit, lehdistötiedotteet) analysoidaan tietotekniikka-avusteisten pragmaattiseen sosiologiaan perustuvien menetelmien turvin. Asiantuntija- ja avainhenkilöhaastattelut ja kansainvälisten ydinenergiajärjestöjen arkistot tarjoavat lisäaineistoa.