Oikeustieteen tohtori Tallgren Immi

207900 €

The End of International Law (As We Know It)? Women and the Construction of Another International Order

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Kansainväisten juristien ammattikuva on heijastus kansainväisen oikeuden kehityshistoriasta ja kansainvälisen politiikan valtasijoista: valkoisia miehiä. Naisten osaa kansainvälisestä oikeudesta akateemisen luomistyön ja ammatillisen vallan kenttänä ei tunneta. Alan johtavat aate- tai ammattihistorian teokset eivät mainitse ainuttakaan naista. Asialla on merkitystä; varsinkin nyt kun toisen maailmansodan jälkeisen liberaalin kansainvälisen järjestyksen oikeusperusta on murtumassa. On rohkeasti luotava uutta ja vältettävä kaaos. Tutkimus etsii tähän voimavaroja kansainvälisen oikeuden marginaaleista. Tutkimus ei oleta yksiselitteistä biologista tai sosiaalista ’naiseutta’ tai ’mieheyttä eikä haikaile erillisiä sfäärejä tai essentiaalisia totuuksia. Mutta vaikka sukupuolentutkimus on lisännyt ymmärrystä sukupuolisuuden moniulotteisuudesta, se ei ole vähentänyt sen poliittista ja sosiaalista merkitystä. Tutkimus uskaltaa kysyä mitä 'naiset' merkitsevät 193 valtion YK:ssa ja mitä sukupuolen vuoksi on painettu katveeseen. Sukupuolentutkimuksen, kansainvälisten suhteiden, sosiologian ja mediantutkimuksen leikkauskohdassa tutkimus kysyy miten ja milloin naisia tuli kansainvälisiksi juristeiksi ja miksi, ja mikä muutoksen merkitys on. Naisten ominta on kansainvälisessä oikeudessa toistaiseksi vain mytologisen naiseuden ja sosiologisen uhriuden rajaama tontti. ”Feministiset utopiat” on alalla pejoratiivinen leima. Mutta onko marginaaleihin jäänyt ajatuksia ja toimintamalleja, joista olisi kehityksen ainekseksi: miten neuvotella, ratkaista konflikteja, hallita resursseja, suojata maapalloa? Tutkimus kysyy myös mitä sukupuolierolle tapahtuu kun naiset vapautuvat marginaalista: ovatko kritiikit valtavirtaan katoamisesta tai kylmästä vallanhimosta perusteltuja? Poikkitieteellisellä otteella tutkimus tarkastelee miten viestintä ja some hallitsevat kansainvälistä oikeutta(kin): mitä representaatiot kertovat alan agendoista, vallasta ja sen vaihtoehdoista?