Valokuvaaja, tanssija Ulkuniemi Jussi

55300 €

Textures of queer intimacy – projektin toteuttaminen ja somaattisten valokuvauspraktiikkojen kehittäminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Textures of queer intimacy asettaa näkyville intiimiltä etäisyydeltä kuvattuna alastomuutta, queer-kehollisuutta, ei-normatiivisia kehoja ja rakkaussuhteita, ja juhlistaa erilaisuuden kokemusta kaikkia ihmisiä yhdistävänä tekijänä. Henkilökuvausprojektilla laajennan suomalaista queer-representaatiota yksilö kerrallaan, sekä kehitän kuvauspraktiikkoja joilla tutkin somatiikan, kehotuntemuksen ja autenttisen itseilmaisun mahdollisuuksia voimauttavan kuvaustilanteen ohjaamisessa. Intiimiys teemana ohjaa tekemistäni kokonaisvaltaisesti; queer-henkilönä työskentelen yhteisöjen sisällä joihin kuulun. Emotionaalinen yhteys on tärkeää, jotta intiimiyden hidas rakentuminen sekä aito ja rikas esiintuominen on molemmin puolin turvallista ja kannateltua. Suunnittelen ja toteutan näyttelytilaan esitystaiteellisia ulostuloja, jotka käyvät dialogia valokuvateosten kanssa. Toteutan performanssin, sekä videoteoksen, joilla luon affektiivisia, ihon pintaan sukeltavia, käsinkosketeltavia tiloja, joissa moniääninen suomalainen queer-intiimiys ja siihen liittyvät teemat – kuten nautinto ja ylpeys, mutta myös häpeä ja epäonnistuminen cis-heteronormatiivisesta näkökulmasta – saavat erilaisia muotoja liikkeen, kosketuksen, puheen, nautinnon seuraamisen ja kehon outouttamisen keinoin. Esteettisesti vahva, intiimi ja erilaisia representaatioita tulviva galleriatila tuo yksilöistä koostuvat kuvat yhteen, tiiviiksi ja tekstuurimaiseksi kudelmaksi, kutsuen kohtaamaan queer-identiteettien rikkaan ja normeja laajentavan maisemallisuuden. Valokuva- ja esitystaiteellisen kokonaisuuden avulla pystyn tuomaan monitaiteellisen ääneni esille täyteläisenä ja pääsen rohkeasti käsittelemään aiheita joissa henkilökohtaisuuden ja poliittisuuden rajat hälvenevät.