Yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti Ylöstalo Hanna ja työryhmä

274800 €

Tasa-arvoa taloustietoon, feminismiä finanssipolitiikkaan – feministisen tiedon ja politiikan jännitteet strategisessa valtiossa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tietopohjaisuudesta on tullut politiikan leimallisimpia ihanteita 2000-luvulla Suomessa ja kansainvälisesti. Tasa-arvoa taloustietoon, feminismiä finanssipolitiikkaan – feministisen tiedon ja politiikan jännitteet strategisessa valtiossa -hanke puolustaa tutkitun tiedon merkitystä politiikassa, mutta kiinnittää huomiota tiedon, politiikan ja demokratian jännitteisiin suhteisiin. Politiikassa on kyse arvoista ja ideologioista, ja tietäminen – mistä tiedetään, mitä tiedetään, kuka tietää ja miten tiedon perusteella päätetään toimia – kytkeytyy poliittisiin valtakamppailuihin. Siksi kysymme: miten tiedon ja asiantuntijuuden merkityksen korostuminen politiikassa muuttaa poliittisen vaikuttamisen ehtoja ja mahdollisuuksia? Hanke ottaa kohteekseen ajankohtaisen poliittisten kamppailujen alueen: talouspolitiikan ja taloutta koskevan tiedon ja niiden feministisen kritiikin. Feministit ovat kehittäneet tiedon ja asiantuntijuuden avulla keinoja purkaa talouspolitiikan ja taloutta koskevan tiedon valtaa. Feminististä politiikkaa tutkimalla hankkeemme tuo näkyväksi vaihtoehtoja vallitsevalle talousajattelulle. Samalla se katsoo feminististä politiikkaa kriittisesti ja pohtii, miten asiantuntijavetoisuus sysää kansalaisyhteiskunnan toimijoita sivuun vaikuttamisen areenoilta. Yhdistämme teorian ja toiminnan etsimällä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa demokraattisempia toisin tietämisen ja vaikuttamisen tapoja. Poliittisen talouden, sukupuolentutkimuksen ja tiedonsosiologian näkökulmia yhdistelevä hanke tutkii aihettaan etnografisin menetelmin, neljän toisiinsa limittyvän työpaketin avulla. Tutkimme tietopohjaista vaikuttamisen strategiaa, sukupuolitietoista budjetointia (1), tietopohjaisten feminististen strategioiden ylikansallista liikkumista (2) ja feminististä politiikkaa keskeisellä demokratian areenalla, julkisuudessa (3). Lisäksi kokeilemme kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa uudenlaisia poliittisen vaikuttamisen tapoja (4).