Kuvataiteen maisteri Mustonen Maarit

90000 €

Taiteilijakirjoihin keskittyvä kokeellinen ja monivälineinen työskentely sekä oman taiteellisen työn ja runouden suhteen vahvistaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Näen koko ajan ympärilläni mahdollisia kirjoja: tämä voisi olla kirja, tämä tai tuo. Näen miten kirja olisi osana installaatiota, paikkasidonnainen tai teospari esitykselle. Kirja olisi tila mille tahansa teokselle, sen voisi kokea vaikkapa näyttelyssä, sille olisi tilaa, kirja ei olisi gallerian ikkunalaudalla, se ei olisi katalogi. Tulevat teokseni ovat taiteilijakirjoja, joita tuon yhteen muiden nykytaiteen teosmuotojen kanssa. Työt ohjaavat huomiota mm. oman nimen ja kielen, lattian ja tilan sekä kehon kysymyksiin. Olen monta vuotta tanssahdellut runouden kysymysten ympärillä katsomatta kuitenkaan suoraan kohti. Millaiseksi oma monivälineinen, kuvataiteeseen pohjautuva työ muotoutuu, kun sille löytääkin nimiä runoudesta? Millaista runoutta se voisi olla? Katse näin kohdistettuna, mitä löytää runouden ja kuvataiteen välistä, niiden vuoropuhelusta? Millaisena kieli siellä näyttäytyy? Omien teosten lisäksi tavoite on perustaa ystävän kanssa taiteilijakirjoihin keskittyvä pienkustantamo Helsinkiin. Toteutamme kirjamuotoisia teoksia eri alojen taiteilijoilta, etsimme kunkin työn erityislaatua ja omaa tapaa olla. Kustantamo on tärkeä, sillä taiteen tekemisen työtä voidaan jakaa ja tehdä yhdessä, kaikkea ei tarvitse tehdä ja osata yksin.