Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry

240000 €

Taiteen erityisrahoitus m-cultille

Nimensä mukaisesti Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry kohdentaa toimintansa laajempaan median ja teknologian kulttuuriseen ja sosiaaliseen kontekstiin. M-cultin järjestämien tapahtumien yleisöt paikantuvat taidemaailman perinteisten esityspaikkojen sijaan julkisten kaupunki- ja mediaympäristöjen kaikille saavutettaviin tiloihin. Apurahakaudella painottuvat pitkäjänteinen taiteellinen työskentely ja taidekäytäntöjen reflektointi kahden temaattisen ohjelman (Maunula Commons ja Online Imaginaries) puitteissa.