Esitystaiteilija, väitöstutkija Laitinen Tuomas

6000 €

Taiteellisen väitöstutkimuksen kommentaarin kirjoittaminen

Taiteellisessa väitöstutkimuksessani luonnostelen esityksellistä teoriaa yleisöstä ja sen seurauksista. Mikä yleisö on? Mikä on sen kollektiivisen ruumiin merkitys? Millainen on pandemian jälkeisen ajan yleisö? Työstän väitöstutkimustani Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa vuosina 2017–2022. Tutkimuspraktiikkani keskiössä ovat valmistamani esitystapahtumat, joissa näyttämö jätetään tyhjäksi ja yleisön huomio käännetään kohti itseään. Yleisö on tällöin läsnä sekä tutkittavana ilmiönä että sen tarkastelijana, kutsuttuna ajattelemaan yhdessä. Praktiikkani on kehittynyt taiteellisen ja parataiteellisen kenttätyön myötä vuosina 2017-20. Sen pohjalta valmistan kaksi taiteellista osaa sekä kommentaarin. Teen tutkimusta kaksikielisesti: suomeksi että englanniksi. Työ sijoittuu taiteellisen tutkimuksen, performanssifilosofian ja esitystaiteen kehyksiin. Tutkimukseni ensimmäinen taiteellinen osa Yleisön luenta esitettiin marraskuussa 2020. Esitys ehdotti eräänlaista yleisön teoriaa. Tutkimuskysymykseni oli: mikä yleisö on? Helmikuussa 2022 ensi-iltaan tuleva toinen taiteellinen osa, Yleisöruumis, on ajankohtainen ja poliittinen. Esitys käsittelee yleisöä vuonna 2022; pandemian, ja sitä kehystävien yhdenvertaisuuden ja ympäristökriisin kysymysten, muuttamassa maailmassa. Kommentaari on taiteellisille osille rinnakkainen osa, joka perustelee tutkimuksen toteuttamistapaa ja tavoitteita suhteessa alan muuhun tutkimukseen ja käytäntöihin. Maaliskuussa 2022 aloitan digitaalisen, monimediaisen kommentaarin rakentamisen Research Catalogue (RC) -verkkoalustalle. Kommentaari koostuu esipuheesta, kenttätyön dokumentaatiosta, taiteellisten osien kommentoiduista dokumentoinneista sekä jälkisanoista. Kommentaarin on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana.