Tanssitaiteilija, taiteen kandidaatti Vahtola Tuuli

7200 €

Taiteellisen praktiikan syventäminen sanojen parissa

| Yksivuotinen

Keskityn kotiresidenssissä kirjoittamiseen, joka kumpuaa aistitusta liikkeestä. Olen kiinnostunut suggestiivisesta kielestä, jota käytetään esimerkiksi hypnoosissa. Sanalliset suggestiot - kokemusta ohjailevat ehdotukset - voivat vaikuttaa esimerkiksi kokemukseen rentoudesta. Suggestiot voivat olla toiselle, toisille tai itselle suunnattuja. Hypnoosissa tai vaikkapa meditaatiossa suggestion esittäminen on tarkoituksenmukaista ja sen selvä päämäärä vaikuttaa keholliseen kokemukseen. Kun kirjoitan tai luen, olen kiinnostunut piilotetuista ja tahattomista suggestioista, joihin kehon materia reagoi oman menneisyytensä pohjalta. Kirjallisuus toimii mahdollisena hypnoottisena kokemuksena, ja epäilemättä kehollisena kokemuksena, eikä luettua kieltä voi erottaa vastaanottajan elämästä. Kotiresidenssissä keskityn kirjoitetun ja puhutun fiktion aisteja manipuloivaan luonteeseen ja pyrin näin avaamaan myös antautumisen teemaa. Työskentelen kirjoittamalla, lukemalla, lukemalla ääneen ja äänittämällä, sekä kuuntelemalla äänitteitä. Tanssitaiteellinen praktiikkani keskittyy aistikokemuksiin. Kirjoitan aistiharjoitteiden pohjalta, ja aina omaan ruumiiseeni palaten. Tulen nauhoittamaan kuunnelmia ja kokeellisia "rentoutusnauhoitteita", jotka keskittyvät nimenomaan kuulijansa ruumiillisuuteen. Sanat ja kieli muovaavat ruumiin käyttäytymistä ja sitä kautta identiteettiä. Lähestyn identiteettiä valuvana vahana, joka epäonnistuu toteuttamaan käsikirjoitustaan. Se on muuntuva, epämääräinen ja epäjohdonmukainen. Työskentelyn kautta keskityn identiteetin ruumiilliseen olemukseen.