Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Karjalainen Noora

7200 €

Taiteellisen praktiikan kehittämiseen multimodaalisen ruumiinfenomenologian valossa

| Yksivuotinen

Työskentelyni lähtökohtana on oma positioni viittomakielisenä teatterintekijänä ja sen position valossa tekemäni havainnot kentältä. Tarkastelen teatterintekijyyttä multimodaalisen (monikanavaisen) ruumiinfenomenologian ja Emmanuel Lévinasin etiikan valossa, sekä kehitän taiteellista praktiikkaani ja sen teoreettista viitekehystä dialogissa kollegoideni kanssa. Taiteellisen praktiikkani kehittämisen ytimessä on kysymys esiintyjän ruumiista ja kehollisesta todellisuudesta sekä teatteriohjaajan ja -pedagogin suhteesta siihen. Pohdin mm. sitä mitä muuta ohje voi olla kuin verbaalinen syöte ja millaista estetiikkaa monikanavainen ohjeistus tuottaa. Kotiresidenssissä kotini muuttuu taiteellisen praktiikkani ideatakomoksi, jossa ilmassa leijailevat, työskentelyäni kutittavat avainsanat, ideat ja kysymykset sulautetaan koherentiksi kokonaisuudeksi. Ideatakomossa omat kokemukset, havainnot ja kutkuttava mutu käyvät dialogia teoreettisen viitekehyksen kanssa, ja kristallisoituvat taiteellisen praktiikkani ydinkysymyksiksi ja filosofiaksi. Kehollisten harjoitteiden myötä abstraktit ajatukset saavat ruumiin ja keholliset kokemukset ikuistetaan visuaaliseen muotoon, jonka pohjalle perustan praktiikkani käytäntöä. Kotiresidenssi on osa taiteellis-pedagogista opinnäytetyötäni Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun teatteripedagogiikan maisteriohjelmaan. Kokonaisuus jakautuu kolmeen osaan: kotiresidenssityöskentelyyn, käytännön laboratoriotyöskentelyyn sekä kirjalliseen työhön.