MA kuvataiteen maisteri Dimova Lora

8400 €

Taiteelliseen praktiikan kehittämiseen videoperformanssin ja äänen parissa

| Yksivuotinen

Kotiresidenssin aikana aion työskennellä videon/videoperformanssin ja äänen parissa. Teemana on keho ja nyky-ympäristömme siihen aiheuttamat muutokset. Aiheesta voidaan löytää myös yhteys nykyiseen koronavirus-tilanteeseen. Pääasiassa olen kiinnostunut siitä miten elämämme toimii; miten meidän kehomme ovat muokkautuneet ja sopeutuneet ihmisen luomaan ympäristöön. Kutsun nyky-elämäämme teko-elämäksi, koska olemme vieraantuneet luonnosta ja kehittäneet tuotteita ja keinoja, jotka tukevat keinotekoista yhteiskuntaamme. Teosten kautta haluan pohtia mihin olemme ihmisinä menossa ja olemmeko tietoisia nykyisen elämäntapamme seurauksista, joista osa on jo nyt näkyvissä? Keho on välineemme, se on tärkeintä mitä meillä on. Ymmärrämmekö sen kieltä ja toimintaa riittävästi? Minulle tämä teema on henkilökohtaisesti todella tärkeä. Se on jotain, jota mietin päivittäin. Mielestäni nykyinen epidemia antaa meille aikaa, jonka voimme käyttää näiden kysymysten ja niiden vaatimien muutosten pohtimiseen omassa käyttäytymisessä.