Kuvataiteilija Humberg Paula

7200 €

Taiteellis-tieteelliseen työskentelyyn liittyvien metodien kehittämiseen

| Yksivuotinen

Ensisijainen työskentelymetodini on valokuvaus, mutta taiteelliseen työhöni kuuluu olennaisesti yhteistyö biologien kanssa ja biologisten tutkimusmenetelmien käyttö. Tällainen alojen rajat ylittävä työskentely on mielestäni tärkeää monimutkaisia ympäristöongelmia käsiteltäessä, ja usein myös tutkijat toivovat vaihtoehtoisia tapoja tutkimustulosten viestintään. Minulla on työn alla kaksi biodiversiteettikatoa käsittelevää projektia, joihin molempiin liittyy muun muassa eliönäytteiden keräämistä. Ensimmäinen projekti toteutuu yhteistyössä biodiversiteettitutkijan kanssa. Tutkija työskentelee hankkeessa, jossa kartoitetaan maapallon lajeja paljon aiempaa laajemmin. Toista projektia varten matkustan Peruun biologiselle asemalle, jossa teen elävillä yöperhosilla pienimuotoisen kokeen. Valmistan kokeessa keräämäni valokuvamateriaalin pohjalta videoteoksen, jonka tavoitteena on visualisoida miten ihmistoiminta köyhdyttää metsäluonnon monimuotoisuutta. Vaikka projektin toteutuspaikka on käytännöllisistä syistä Peru, viesti on sovellettavissa myös suomalaiseen luontoon ja erilaisiin ympäristöihin; biodiversiteetti vähenee uhkaavaa vauhtia lähes kaikkialla maapallolla. Minulla on Perun-matkaan ja asemalla työskentelyyn rahoitus, mutta koronaviruspandemian takia alun perin keväälle/kesälle suunnittelemani matka siirtyy vähintään syksyyn. Käyttäisin kotiresidenssijakson ideoitteni testaamiseen ja jatkokehittelyyn. Harjoittelen muun muassa erilaisten hyönteispyydysten rakentamista ja käyttöä, suunnittelen tarkemmin yhteistyötä biodiversiteettitutkijan kanssa, luen tutkimuskirjallisuutta sekä opettelen videoteoksen valmistamisessa tarvittavia taitoja. Tavoitteeni on työskennellä Perussa myös parin pienemmän teossarjan parissa, mihin jää enemmän aikaa, jos voin tehdä suuren osan kokeellisesta työstä Suomessa. Hyödynnän teoksissa vaihtoehtoisia valokuvausmenetelmiä ja esimerkiksi ultraviolettivalokuvausta, joten kehittäisin osaamistani myös niiden osalta.