Sirkustaiteilija, FM Kervinen Henni ja työryhmä

13000 €

Taiteellis-antropologinen hanke, joka pohtii identiteettiä ja erilaisia kehollisuuteen perustuvia tietämisen tapoja

Kutsumme australialaisen naamioiden rakentajan ja teatterin tekijän Elizabeth Twentymanin työskentelemään Suomeen taiteellis-antropologiseen hankkeeseen, joka pohtii identiteettiä ja erilaisia kehollisuuteen perustuvia tietämisen tapoja. Ihmisinä meissä kaikissa on potentiaali omaksua monia eri näkökulmia maailmaan sekä ymmärtää muita näkökulmia; sitä miten erilaisena maailma näyttäytyy toisesta näkökulmasta. Yksilöllinen “persoona” on länsimaisen kulttuurin ytimessä, perusyksikkö jollaisista yhteiskunta koostuu, mutta sen alkuperäinen merkitys on unohtunut. Sanan kreikankielinen etymologinen juuri “persona” on alkujaan tarkoittanut nimenomaan naamiota. Naamioiden avulla voidaan tarkastella identiteettiin liittyviä kysymyksiä sen kautta, että identiteetit eivät ole pysyviä. Meillä kaikilla voi olla monta “persoonaa”. Ihmiset ovat aina käyttäneet naamioita kaikkialla maailmassa, eri kulttuureissa. Naamiot ovat toimineet perustavanlaatuisena työkaluna oman ja muiden ihmisyyden tutkimisessa. Kulttuurissamme vallitsevan yksilökeskeisen ihmiskuvan muotoutumisen prosessissa naamioiden hyödyllisyys relevanttina työkaluna on unohtunut. Objekti - subjekti -suhteiden kautta hahmottuvan tietoteorian pohjalta naamio näyttäytyy helposti asiana, joka peittää tosiolemuksen (naamioituminen). Muunlaisissa tietoteorioissa, kuten Amerikan alkuperäiskansojen maailmankuvia rakentavassa perspektivismissä, naamiot asuttavat erilaista positiota: niillä itsellään on voimia, jotka kanavoituvat käyttäjän läpi. Hankkeessamme törmäytämme sukupuolentutkimuksen ja antropologian ajatuksia naamionäyttelemisen keholliseen praktiikkaan. Millaista tietoa ne auttavat saamaan, millaisia perspektiivejä, millaisia mahdollisia yhteiskuntia, joissa ihmiskuva ei perustu muuttumattomaan yksilöön vaan kokoelmiin perspektiivejä. Millainen maailma olisi, jos ihmiskuvamme pohjana olisi ajatus “persoonasta” naamiona, joka on muuttuva ja joka saa eri merkityksiä suhteessa eri henkilöihin ja tilanteisiin?