Valokuvataiteilija, TaM Leinonen Kati

89100 €

Taiteellinen työskentely Vastapuun tilalla

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Vastapuu on appeni kotitila Pohjois-Karjalassa Kinahmon kylässä. Tila on perheemme kesäpaikka ja miltei alkuperäisessä kunnossa. Sen rakennukset täyttyvät edesmenneiden ihmisten tavaroista, jotka ovat kuin pyhäinjäännöksiä. Ne kantavat muistoja ja muistuttavat katoavaisuudesta. Seuraavien vuosien ajan asun pääosin Vastapuun tilalla ja tutkin sen jäämistöä valokuva- ja videotaiteen keinoin. Rakennan eräänlaisen muotokuvan tilan entisistä asukkaista ja heidän historiansa kautta tarkastelen siirtolaisuutta 40-luvulla. Tilan kunnostaminen ja sen villiintyneen maiseman palauttaminen – hoito ja raivaaminen – avaa näkemään ja pohtimaan maaseudun nykytilaa. Pikkuhiljaa laajennan työskentelyäni lähtemällä tutkimaan myös ympäröivää Kinahmon kylää. Siirtolaisuus on vahvasti osana myös nyky-Kinahmoa, jonne on muotoutunut pieni filippiiniläisyhteisö. Peilailen työssäni kahden eri ajan siirtolaisuutta ja mikrohistorioiden kautta rakennan kuvaa maaseudun menneisyydestä ja nykyisyydestä sekä kuulostelen mahdollisia tulevaisuuksia.