Taiteen maisteri Kesänen Susanna

32400 €

Taiteellinen työskentely Välivuosi-sarjakuvan parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Välivuosi on omaelämänkerrallinen sarjakuva, joka pohjautuu kokemuksiini hotellityöstä lontoolaisessa luksushotellissa, lukion jälkeen 2000-luvun alussa. Päähenkilö ja hänen ystävänsä saavat välitysfirman kautta paikat hotellin tarjoilijoina ja lähtevät välivuodeksi suurkaupunkiin, Suomesta 90-luvun lama-ajan koettelemasta maaseutukylästä. Sarjakuva koostuu tapahtumista ja kohtauksista, joiden kautta avautuu useita teemoja. Uuden työn opettelu englanniksi on haastavaa ja matalapalkkainen, toisteinen työ raskasta. Työyhteisö on hierarkkinen ja seksismi arkipäiväistä. Ystävyyden dynamiikka muuttuu. Nuoren kuvitelmat ja haaveet törmäävät luokkayhteiskunnan tapoihin ja asetelmiin. Mutta samalla maailma myös avautuu, nuoruus ja ystävyys kannattelevat. Välivuodella tarkoitetaan yleensä ajan jaksoa, joka vietetään lukion jälkeen ennen korkeakouluopintoja. Välivuosi saatetaan nähdä hukkaan heitettynä aikana. Mutta vaatimus suoraviivaisesta siirtymästä opintoihin ja työelämään herättää myös ahdistusta. Miten tehdä päätöksiä siitä mitä haluaa? Millainen työ on arvokasta? Entä kenelle kuuluvat hanttihommat? Yksi kirjan näkökulma on nuoriin naisiin kohdistuneet asenteet 2000-luvun alussa. Sarjakuvan kohtaukset käsittelevät nuoren ihmisen selviytymistä työpaikalla, rajojen ylittämistä ja vallankäyttöä. Pohdin, mitkä olivat selviytymiskeinojani ja millaisia jälkiä ne ovat jättäneet. Piirrän lyijykynällä, mutta lähestyn teemoja valokuvan kautta. Tyttönä ja nuorena naisena sisäistin, että nainen on aina myös kuva, ja itseäänkin tarkastelee kuvana, joka rakentuu kuvien kautta. Millainen oli 2000-luvun alun nuori nainen? Yhdistän kirjassa omia filmille kuvattuja valokuvia lyijykynäpiirustuksiin ja tuon esiin tunnelmaa ennen kännykkäkameroita ja digitaalisia valokuvia.