Freelance-taiteilija Ala-Ruona Teo

60000 €

Taiteellinen työskentely uusien esitysten parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Kokeilen teoksissani somaattisen fiktion mahdollisuuksia vaikuttaa käsityksiimme ihmisruumiista ja sen teknologisesta olemuksesta. Haluan tutkia biologisen ja teknologisen olemassaolon punoksen kaltaista rakentumista toistensa ympärille. Tarkastelen sitä nivoen yhteen tieteellisiä tutkimuksia, fiktiota ja ruumiillisia harjoitteita. Teen apurahakaudella esitykset Enter Excrete, SLIT ja HydroDisruption (työnimi). Syvennän työtäni transmaterialismin, teknofilian, queer-ekologian ja hydrofeminismin parissa. Enter Excrete, joka saa ensi-iltansa Kiasma-teatterissa 2023, on esitys kolmelle esiintyjälle ja urheiluautolle. SLIT on minun ja taiteilija Artor Jesus Inkerön yhteisteos, joka esitetään Centrale Fiesissä Italiassa sekä Kuopion ANTI-festivaaleilla 2023. HydroDisruption on sooloesitys, jonka komissioi kuraattori Riikka Thitz vuodelle 2024, osaksi Vesireitit-teossarjaa. Enter Excrete ja HydroDisruption käsittelevät ympäristömyrkkyjen kontekstualisointia transruumiillisuuteen: ekologiatutkimuksia, jotka yrittävät todentaa saasteiden lisäävän transsukupuolisten yksilöiden määrää maailmassa. Haluan spekuloida tuon ongelmallisen väitteen kanssa ja haastaa puhtauden ihannointia. Toisaalta käsittelen myös teknofiliaa eräänlaisena tapana suuntautua transruumiin teknoavusteisiin muutoksiin. Enter Excretessä auto edustaa sekä saasteiden läpäisemien ruumiiden vanhempaa että kompleksisen vihan ja himon kohdetta. HydroDisruptionissa tarkastelen transmateriaalisuutta ja sen suhdetta “luonnollisuuden” käsitteeseen hydrofeministisestä näkökulmasta Kuopion seudun vesistöjen petrokemiallisen saastumisen kautta. SLIT:issä puolestaan käsittelemme Inkerön kanssa esiintyviä ruumiitamme teknologioina, joita hyödynnämme instrumenttien lailla: harjoittelemme erilaisia äänenkäytön tekniikoita, temppuja ja liikeratoja. Teoksemme tarkastelee ei-binäärisen maskuliinisuuden ympärille muodostuneiden normien ongelmallisuutta suhteessa ruumiin ei-binääriseen kokemuksellisuuteen.