Kuvataiteilija EGS

60000 €

Taiteellinen työskentely sekä uusien teosten suunnittelu ja toteuttaminen laajaan yksityisnäyttelyyn

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Apurahakaudella suunnittelen ja toteutan uusia teoksia “People’s Republic of EGS”-yksityisnäyttelyyni Didrichsen taidemuseossa Helsingissä kesäkuussa 2024. Näyttely kokoaa yhteen taiteeni keskeisimmät teemat: EGS-kirjainyhdistelmä, kartat, historian, folkloren ja graffitin. Se kertoo abstraktilla tavalla kuvitteellisesta The People’s Republic of EGSistä, EGSin kansantasavallasta. Teoksissani keskityn tutkimaan karttoja ja niiden sisältämiä maailman vaikutusvaltaisimpia viivoja, rajoja, jotka yhdistävät ja erottavat ihmisiä, järjestävät maailmaa. Haluan taiteellani herättää toivoa ja kaataa rohkeasti raja-aitoja niin erilaisten maailmankuvien kuin taiteen eri lajien ja medioiden kuin väliltä. Haluan kertoa merkityksellisiä tarinoita, tutkia historiaa ja yhteiskuntaa, herättää keskustelua ja yrittää tehdä maailmasta kaikille oikeudenmukaisempi paikka.