Taiteiden maisteri, luonnontieteiden kandidaatti Tervo Niina

91600 €

Taiteellinen työskentely sekä teossarjan ja näyttelyiden toteuttaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Keskityn näiden kolmen vuoden aikana tutkimaan yksityistä ja jaettavaa tilaa taiteessa, yhteisöllistä taiteen tekemistä ja jakamista, sitä mikä on jaettavaa ja tätä kautta tuettavaa, sekä mikä jakamatonta ja itsestään voimavaroja löytävää, ja kuinka nämä tulevat yhteen ja vaikuttavat toisiinsa? Tutkin aiheita oman työskentelyn, kolmen näyttelyn, sekä yhteisöllisen teoksen avulla. Tuleva työskentelyjakso kääntyy tutkimaan veistämisen ohella mitä veistosten ja työskentelyn taustalla tapahtuu kartottaakseen ja kommunikoidakseen tarkemmin mitä veistos pitää sisällään. Se tutkii teosten tekemisen välistä aikaa, sekä katsoo näyttelyä hetkenä, jolloin teokset altistetaan toisten ajatuksille ja kommenteille, ja palaa työhuoneelle tutkimaan hiljentymisen ja kirjoittamisen avulla näiden, sekä muiden veistämisen ohessa tapahtuneiden tapahtumien ja hetkien vaikutusta ajatteluun ja työskentelyyn. Tekeminen hakee tätä kautta ajattelun ja teosten yhteyttä ulkopuoliseen ja yhteiseen, sekä toisaalta rajoja itsenäiselle ja omalle. Yhteisöllinen teos jatkaa pohdintaa luomalla mahdollisuuden yhdessä tekemisen kautta jakaa ja kehittää ajatuksia yhdessä, sekä tapoja tehdä ja esittää taidetta kollektiivisesti. Teoskokonaisuuden tekeminen jatkuu kolmen vuoden ajan, jonka aikana se esitetään galleria SIC:ssä Helsingissä, Oulun Taidemuseossa, sekä Helsingin Kivinokassa Palsternart -tapahtumassa. Helsingin Vallilassa sijaitseva Avoin Kasvihuone toimii yhteisöllisen taiteen tekemisen paikkana. Toteutan työskentelyjakson pohjalta julkaisun, jossa kokoan yhteen ajatuksia työskentelyn ja näyttelyiden pohjalta. Pohdin julkaisussa yksityisen ja yhteisen rajaa. Tutkin identiteettiä laajempana, kuin pelkästään itseen tai kehoon rajautuvana käsitteenä, ja sitä kautta ajatusta, että tietoisuutemme on jossain määrin yhteisöllinen ja yhteydessä ulkopuoliseen. Olen kiinnostunut myös miettimään, millaisia ratkaisuja ajattelulle ja tuntemiselle on kehittynyt.