Kuvataiteen maisteri, tanssitaiteen kandidaatti Mustonen Maija

72000 €

Taiteellinen työskentely ruumiillisen kokemuksellisuuden ja moniaistisuuden parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Taiteellinen työskentelyni koostuu monivuotisista projekteista, teossarjoista ja yhteistöistä kosketuksen, vedessä olon, kuuntelemisen, harhailemisen ja tanssimisen äärellä. Olen sitoutunut pitkäaikaisiin jakamisen ja tuen praktiikoihin, joihin teosten synnyttäminen nojaa. Työskentelyni on monialaista ja -roolista ja se versoilee rauhassa uusiin suuntiin. Keskiössä on ruumiillinen kokemuksellisuus ja moniaistisuus. Teemoina työssäni on muun muassa hoitava kosketus, kelluminen, kauneus, painovoima ja kehollinen empatia. Jatkan töitäni teosten alullepanijana, työryhmien koollekutsujana ja esiintyjänä, mutta yhtälailla tuotannollisissa rooleissa. Teen teoksia galleria- ja museotiloihin sekä näyttämöille, mutta myös ulkona taiteen perinteisistä tiloista paikkasidonnaisin menetelmin. Projektijatkumoiden lisäksi työskentelen taiteellisena tausta- ja tukihenkilönä monenlaisissa tehtävissä esimerkiksi mentorina tai keskustelijana. Taiteellinen työni elää ihmisten, paikkojen ja aiheiden yhteentulemisissa. Siksi keskityn dialogisuuteen, kuuntelevuuteen ja lempeyteen. Monivuotiset teossarjat saavat elää ja kehittyä suhteessa aikaan ja eri paikkoihin, joissa niiden parissa työskennellään. Annan projektieni ottaa uusia muotoja ja palaan samojen aiheiden ja ihmisten äärelle. Jatkumoista syntyy taitoja, tietoa, pitkiä yhteistöitä ja syvää rohkeutta. Suuri osa teoksistani operoi konkreettisella lähietäisyydellä yleisöön. Työni on vahvimmillaan, kun yleisö on lähellä ja saan luoda intiimin suhteen esityksen ja kokijan väliin. Keskityn tarkkuuteen ja herkkyyteen, koen että näin luon jotain kestävää. Työsuunnitelmassani on voimakas painotus kosketukseen keskittyvässä työskentelyssä. Tämän aiheen äärellä olen jo vuosia tehnyt teoksia ja kehittänyt osaamistani. Jatkan muun muassa hoitavaa kosketusta käsittelevien ja vedessä tapahtuvien osallistavien teossarjojen parissa.