MuM Blom Venla Ilona

52500 €

Taiteellinen työskentely: Mielenterveysaiheisen IHMISKO(N)E-teostrilogian II- ja III-osan sävellys-, sanoitus- ja käsikirjoitustyö

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Vuosien 2023–2025 välille sijoittuva työskentelyni keskittyy IHMISKO(N)E-teostrilogian II- ja III-osien sävellys-, sanoitus-, käsikirjoitus-, tuotanto- ja julkaisutyöhön. Hanke toteutetaan yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa. Teostrilogia tutkii musiikin ja esittävän taiteen kautta, millaisia vaikutuksia jatkuvasti uudistuvan ja kehittyvän teknologian ja informaatiotulvan pyörteissä sykkivällä yhteiskunnallamme on ihmisten mielenterveydelle ja henkiselle hyvinvoinnille. Teostrilogia päästää laajojen haastattelujen kautta ääneen eri sukupolvien edustajat ja pyrkii osaltaan avaamaan mielenterveysaiheista keskustelua niin taiteen tekemisen kuin laajemmin koko yhteiskunnallisten rakenteiden saralla. IHMISKO(N)E II (työnimi) on näyttämöteos tanssijoille ja muusikolle. Musiikkia, spoken wordia, beatboxausta ja tanssitaidetta yhdistävän teoksen keskiössä on alle 18-vuotiaat nuoret (sukupolvi Z). IHMISKO(N)E III (työnimi) on teos naiskuorolle ja näyttelijälle, jossa ääneen pääsevät ikäluokan 55-75 edustajat (suuret ikäluokat, sukupolvi X). Olemmeko tulevaisuudessa yhä enemmän alisteisia suhteessa teknologiaan, tekoälyyn ja virtuaalitodellisuuteen ja onko meidän luotava (tai ohjelmoitava) normimme ja jopa moraalimme täysin uudelleen? Onko tulevaisuudessa yksityisyyttä vai onko tähän maailmaan syntymässä (tai jo syntynyt) sukupolvi, joka kasvaa kameroiden ja muiden tallentavien aparaattien ympäröimänä – halusivat he sitä tai eivät? Entäpä suuret ikäluokat – millä tavalla digitalisaatio ja tekoäly vaikuttavat ikäihmisiin ja heidän minäkuvaansa? Uskaltaako kukaan enää tulevaisuudessa toimia itsenäisesti ja vapaasti vai tekeekö kameroiden ja sosiaalisen median läsnäolo meistä kaikista cancel-kulttuuria pelkääviä kuuliaisia ihmiskoneita? Tämän hankkeen ja teostrilogian myötä haluan taiteilijana ja taiteen keinoin ravistaa mielenterveyskeskustelua ja päästää ääneen monenlaiset tarinat, ihmiset ja tunnekokemukset.