Kuvataiteen maisteri Luukkala Emma

30000 €

Taiteellinen työskentely maalauksen parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Työskentelyni ytimessä on kehollinen olemassaolo ja maalauksen materiaalisuus, joita olen viime vuosina käsitellyt kodin ja sotkun teemojen kautta. Seuraavaksi haluan keskittyä vielä tarkemmin abstrakteihin jokapäiväisen olemassaolon kokemuksiin ja havaintoihin kuten arjen toisteisuuteen, hitauteen, kosketukseen, hoivaan, väriin sekä virtaavuuteen minun ja muun välillä. Laura U. Marksin ajattelua lainaten koen, että katse voi toimia haptisesti kuin kosketuselin: huomio tarrautuu objektin materiaaliseen pintaan kuin koskien sitä koko olemuksellaan. Apurahakauden aikana haluan paneutua entistä syvemmälle erilaisiin tekstuureihin ja pinnan tuntuihin käyttämällä öljyjä, vahoja, hartseja ja temperoita. Lisäksi kaipaan maalauksiini veistoksellisuutta, johon etsin ratkaisuja erilaisten käsitöiden kuten tilkkuompelun, tuohenpunonnan ja villanhuovuttamisen maailmoista. Uudella materiaalilla toivon saavani teoksiin pursuavuutta, pehmeyttä ja karheutta, joita yhdistän maalin tihkuvuuteen, tahmaisuuten, kiiltävyyteen, värin hehkuun ja omaan kädenjälkeeni. Tavoittelen objekteja, joihin katsoja voi peilata omaa kehollisuuttaan osana ympäristöä ja moniolioista yhteisöä.