Taiteen maisteri Aalto-Setälä Liina

67300 €

Taiteellinen työskentely kuvataiteilijana

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Taiteellisessa työssäni käsittelen itämerensuomalaista mytologiaa ja kansanperinnettä. Projekti on tutkimusmatka kohti taaksepäin kaartuvaa aikaa. Työskentelyn tavoitteena on luoda uusia suhteita vanhoihin uskomuksiin, ja tarkastella niiden paikkaa modernissa yhteiskunnassa. Myyttien käyttö lähtökohtana taiteelliseen työskentelyyn on kytköksissä ilmastokriisiin, joka on paljastanut kieroon kasvaneita rakenteita suhteessamme ympäröivään todellisuuteen. Koen, että tänä päivänä hyötyisimme muinaisesta tietotaidosta, joka tarjoaa vaihtoehtoisen tavan tarkastella paikkaamme maailmassa. Itämerensuomalaisen kansanuskon ytimessä on kunnioittavan ja vastavuoroisen suhteen muodostaminen omaan ympäristöön ja muihin olentoihin. Taiteessani tähän kunnioitukseen ei niinkään liity luonnon idealisoiminen tai ajatus sen täydellisyydestä, vaan maailmamme epäharmonisen monimuotoisuuden hyväksyminen kaikessa kaoottisuudessa ja raakuudessaan. Kahden vuoden työskentelyjaksolla toteutan saunaan rakennettavan taidenäyttelyn Hämeenlinnassa, yksityisnäyttelyn Galleria Huutoon Helsingissä, Joutilaisuuden maja -nimisen tilallisen taideteoksen metsään Joutsassa, sekä yksityisnäyttelyn kasvihuonegalleriaan Vantaalle. Jokainen näyttely keskittyy rajattuun teemaan tämän laajan aiheen sisällä. Työskentelen monialaisesti eri taiteen tekotavoilla, pääasiallisesti kuvanveiston, valokuvan ja äänitaiteen parissa. Näyttelyissäni eri tekniikoilla toteutetut teokset muodostavat yhtenäisen ja moniaistillisen kokonaisuuden.