Tanssitaiteilija Nyyssönen Tiia

72700 €

Taiteellinen työskentely kolmessa eri hankkeessa tanssijana, koreografina ja pedagogina

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Työskentelen kolmen erilaisen hankkeen parissa 2 vuoden ajan. Nämä ovat Jälki, Sininen ovi ja Kik kik kikatus. Taiteellinen työskentely jakautuu kolmeen eri ikäisten ja erilaisten ihmisten ryhmiin, jossa tanssitaide esittää kysymyksiä kehollisuudesta, sen monimuotoisuudesta ja mahdollisuuksista. Tavoitteena hankkeissa on taitein keinoin vahvistaa omaa kehollisuutta, minäkuvaa, voimaannuttaa sekä antaa tilaa omalle luovuudelle niissä yhteisöissä ja niissä resursseissa, joissa sillä hetkellä työskennellään. Tanssi toimii kommunikaation pohjana, jossa kehollisuus, liike, ruumis ja luovuus ovat tarkastelun keskiössä. Tärkeintä hankkeissa kuitenkin on niiden osallistavuus. Kaikki hankkeet keskustelevat yhteistyötahojen kanssa työprosessissa, jossa osallistujat pääsevät osaksi taiteellista työskentelyä. Jälki hankkeessa työskentelen Autismisäätiön, Päiväkoti Tammen, sekä Puistolan palvelutalon ja Madetojan palvelutalon kanssa. Lisäksi työskentelen Sininen ovi hankkeeni parissa kahdessa palvelutalossa, joka pohjautuu Katri Valan runoteokseen Sininen ovi (1926). Kolmas työni apurahakaudella on uusi lapsille suunnattu nykytanssiesitys Kik kik kikatus (työnimi). Esitys valmistuu yhteistyössä Päiväkoti Meripirtin kanssa. Kaikkien hankkeideni yhteistyötahot ovat Helsingissä. Työskentelyssäni toimin useassa erilaisessa roolissa, jossa yhdistävänä tekijänä on tanssitaide. Toimin niin koreografin, ohjaaja, tanssipedagogin kuin tanssijankin rooleissa. Lisäksi toimin tarvittaessa myös esiintyjänä, kanssaesiintyjänä tai fasilitoijana. Minulla on tiivis työskentelysuhde yhteistyötahojen kanssa. Toimin tiiviisti myös yhteistyötahojen työntekijöiden kanssa. Jokaisessa yhteistyötahossa on työpajojaja , jossa taide näyttäytyy erilaisissa muodoissa. Ryhmäläiset ovat aktiivisia toimijoita tilanteissa, joita minä ohjaan. Työskentelyni täytyy olla sensitiivistä ja herkkää, ymmärtäen kenen kanssa toimin, ja mikä milloinkin on mahdollista. On annettava asioiden tapahtua tai olla tapahtumatt