FM Ahti Marja

64800 €

Taiteellinen työskentely kokeellisen musiikin ja äänitaiteen kentällä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Haen Koneen Säätiöltä kaksivuotista apurahaa jatkaakseni pitkäjänteistä työskentelyäni kokeellisen musiikin ja äänitaiteen alueilla soolo- ja yhteistyöprojektien muodossa. Kaikki apurahakauden projektit ovat osaltaan syvennyksiä teemoihin ja menetelmiin, joiden parissa olen viime vuosien aikana työskennellyt. Jatkan ja syvennän myös yhteistyötä lähivuosien yhteistyökumppaneideni kanssa samalla kun haastamme toisiamme venyttämään formaattiemme rajoja. Työtäni määrittää äänityöskentelyn aktiivinen tutkiminen: äänen materiaalisuudelle avautuminen, kuuntelun praktiikan kehittäminen sekä kiinnostus jokapäiväisiä materiaaleja, tiloja, ääniä ja esineitä kohtaan. Äänilähteinäni käytän usein kenttä-äänityksiä, elektronisia soittimia ja äänivahvistettuja esineitä. Huomaan, että etsin praktiikassani jatkuvasti hedelmällisiä jännitteitä abstraktin ja konkreettisen välissä, löytämisen ja tuottamisen tasapainoa, sattuman ja aikeiden yhteispeliä sekä läsnäolon ja heittäytymisen eri ulottuvuuksia. Näissä jännitteissä avautuu runollisuuden potentiaali. Olen pitkään tutkinut läsnäoloa havainnoimalla ympäristöäni tarkasti, keräämällä ääntä, luomalla hienovaraisia sävyjä elektronisessa äänessä ja tutkimalla psykoakustisia ilmiöitä. Nämä prosessit ovat kuitenkin usein olleet kuuntelijan ulottumattomissa. Minua kiinnostaa nyt kääntää katseeni myös omaan keholliseen läsnäolooni esiintyjänä sekä esineiden läsnäoloon esitystilassa- ja tilanteessa. Haluan haastaa itseäni uuteen laajennettuun esitykselliseen ajatteluun, jossa ääni, esiintyjä, äänen koreografia ja esineiden esillepano ovat tasavertaisesti keskiössä ja ääntä tuottava prosessi mukana esityshetkessä. Työsuunnitelmani vuosille 2024–2026 yhdistää eri tapoja työskennellä äänen parissa, sekä yksin että yhteistyössä eri alojen taiteilijoiden kanssa. Apurahakaudella tärkeimmät kumppanini ovat esitystaiteilija Essi Kausalainen, kuvataiteilija Jenny Kalliokulju, sellisti Judith Hamann, sekä Himera- ja Sacred Realism -kollektivit.