Vapaa taiteilija Sirviö Sauli

60000 €

Taiteellinen työskentely kaupungin infrastruktuurin rappeutumisen parissa sekä julkaisun teko

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Taiteellinen työskentely painottuu apurahakauden aikana kenttätyöskentelyyn, jossa tallennetaan infrastruktuurin rappeutumista, kadonneiden lokaatioiden ja tilojen synnyttämiä haamuja. Tarkkailussa ovat etenkin näiden tekijöiden seurauksesta syntyneet liminaalitilat ja sen synnyttämät reuna-alueet (limitrofia) sekä olioiden ja tilojen vuorovaikutussuhteet. Edellä mainittuja asioita tarkastellaan taiteen keinoin, altistamalla taideteokset fyysisesti arkitodellisuudelle. Taideteokset toteutetaan kenttäolosuhteissa ja ne myös asetetaan arkiseen tilaan, joka tässä yhteydessä tarkoittaa kaupungin infrastruktuuria. Paikkoina toimivat sarveiskalvon reunoille jäävät alueet joihin emme normaalisti tarkenna katsettamme: joutomaat, ratapihat, hylätyt talot, rakennustyömaat, teollisuusalueet, tunnelit, terminaalit, hökkelit, takametsät, taukopaikat, umpikujat ynnä muut epäalueet. Prosessi dokumentoidaan valokuvaamalla ja materiaalista työstetään näyttelyä varten valokuvakirja. Näyttelyn teokset tulevat olemaan paikoista löytyneitä objekteja sekä niiden kopioita, valokuvia sekä videoteos, jonka keskiössä on taiteen läsnäolo arkitodellisuuden keskellä. Videon tehtävänä on tutkia teollisen aikakauden raunioita veistosmaisina esineinä: miten ne välittävät meille edelleen tietoa ja miten ne selviytyvät rakennemuutoksen keskellä. Prosessin lopuksi taideteokset palaavat galleriatilasta arkitodellisuuden keskelle. Haluan tällä tavalla rakentaa aikataskuja infrastruktuuriin - teokset tunkeutuvat, sulautuvat sekä käyvät läpi metamorfoosin ollessaan vuosikausia unohdettujen tilojen sisällä. Tarkoituksena on myös rekisteröidä henkilökohtaisia tunnetiloja teoksista luopumisen suhteen, johon kuuluu väistämätön maatuminen ja tämän kautta lopullinen tuhoutuminen lokaatiossa.