Teatteritaiteen maisteri Havukainen Katariina

7200 €

Taiteellinen työskentely ja tutkimus näyttelijänä, esityksentekijänä ja kirjoittajana, näyttelijändramaturgia esitysprosessin keskiössä ja lähtökohtana

| Yksivuotinen

Taiteellinen työskentelyni keskittyy näyttelijändramaturgiaan, näyttelemisen ja kirjoittamisen suhteeseen sekä feministiseen praktiikkaan, niiden kysymyksiin ja mahdollisuuksiin esitysprosessissa. Olen tutkinut aiheita aiemmissa töissäni ja koen hedelmälliseksi jatkaa havaintojeni viemistä eteenpäin ja purkaa auki jääneitä kysymyksiä kotiresidenssissä. Viimeisimpien omien esitysteni myötä olen kokenut avanneeni taiteellisessa ajattelussani uuden kiinnostavan vaiheen, joka pohjaa näyttelijändramaturgiaan ja näyttelijälähtöiseen esitykseen, erityisesti koreofoniaan. Koreofonia on Pauliina Hulkon kehittämä tekniikka, joka minulle tarkoittaa sitä, miten näyttelijä rakentaa dramaturgiaansa, esim. puheen ja liikkeen yhteisyyttä, havaintomaailmaansa, kuvittelukykyään, miten näyttelijä luo kompositiota. Olen kokenut koreofonisen työskentelyn erityiseksi esitystä rakentaessa ja haluan syventyä siihen lisää. Kotiresidenssijakson aikana työskentelen kahden kuvitteellisen esityksen parissa, perehtyen aiheisiin ja tuottaen materiaalia näyttelijändramaturgisista harjoitteista käsin. Esitykset antavat raamit ja motivaation työskentelylleni. Koen lomittaisten prosessien tukevan taiteellisesti ja temaattisesti toisiaan sekä luovan struktuuria koronakriisin hapertamaan keskittymiskykyyn ja työpäivään. 1. SINELMIÄ on esitys ja näyttämöllinen tutkielma sinisestä väristä. Siitä, millainen vaikutus esteettisellä kokemuksella voi olla tietyssä tilanteessa, miten väri ja kokemus väristä ruumiillistuu toimintana tai tuntemuksena. Esitys on syväsukellus värin olemukseen näyttämön ja näyttelijän näkökulmasta. 2. DOWN BY THE WATER on esitys ammattimerenneidoista, ei-normatiivista halusta ja julkisesta nautiskelusta. Esitys yhdistelee optiikan teoriaa sukupuolen ja seksuaalisuuden teorioihin. Sen keskiössä on vedestä vaikuttunut ruumis ja valon taittumisen ilmiö ilman ja veden rajapinnassa. Esityksen yhtenä taiteellisena kysymyksenä on onko ihmisruumista mahdollista nähdä toisin?