Teatteritaiteen maisteri Lappalainen Julia

36800 €

Taiteellinen työskentely ja tutkimus esitysten tekijänä ja näyttelijänä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Taiteellinen työskentelyni ja tutkimukseni keskittyy feministiseen praktiikkaan ja sen mahdollisuuksiin esitysprosessin uudistajana, sekä näyttelijäntaiteeseen liittyviin kysymyksiin. Olen tutkinut aiheita aiemmissa töissäni ja näen hedelmällisenä jatkaa niistä auki jääneitä kysymyksiä henkilökohtaisella ja pitkäjänteisellä työskentelyllä. Edellinen projektini oli yhdessä ohjaaja Ruusu Haarlan kanssa toteutettu Turkka kuolee -esitys. Se oli sekä sisällöllisesti että tekijän roolieni suhteen runsaudensarvi, joka jätti kysymyksen: Mihin sitten? Miten mennä uutta näyttämöä kohti, jonka tieltä on nyt purettu esteitä? Yksi minua vahvasti tekijänä ajanut voima oli jonkinlaisen feministisen praktiikan ja näyttämön löytäminen, jonka koen kuitenkin nyt olevan kriisissä ja muutoksen tilassa. Löysimme Haarlan kanssa ohjaajan ja näyttelijän suhdetta uudistavan työtavan, jota haluan kehittää ja viedä pidemmälle. Näyttelijän koulutukseni saa minut toimimaan ruumiillisuudesta ja esiintyjyydestä käsin. Kuitenkin huomaan ajattelevani yhtä voimakkaasti merkityksiä ja materiaalin etsimistä ja järjestämistä esitykseksi. Tätä dramaturgista ajattelua aion tutkia kolmen esityksen muodossa. Samalla kuljetan mukana kuvaamaani työskentelytavan kunnianhimoista kehittämistä. Etsin konkreettisia työtapoja kokonaisvaltaisen näyttelijä-taiteilijan roolin toteuttamiseen sekä käsittelen henkilökohtaiseksi miellettyjä aiheita yhteiskunnallisesti oivaltavasti ja hauskasti.