Taiteen maisteri ja Filosofian maisteri Laamo Mina ja työryhmä (Taiteen ja filosofian maisteri Mina Laamo ja työryhmä)

117400 €

Taiteellinen työskentely ja osin yhteistyö- ja asiantuntijaverkostojen luominen dokumentaarisessa elokuvassa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Vuodesta 1980 EU:n alueelta on hävinnyt noin 600 miljoonaa pesivää lintuyksilöä. Linnut ovat tuhansien lintuharrastajien ansiosta Suomen parhaiten tunnettu lajiryhmä. Niiden tila kertoo kaikkien elinympäristöjen hyvinvoinnista ja laajemmasta luontokadosta kuin pelkät linnut. Se kertoo kuudennesta sukupuutosta. Dokumenttielokuva kuolleista linnuista tutkii ihmisen mieltä ja muutospotentiaalia murroksessa, jossa koko yhteiskunnan tulisi pystyä muuttumaan suhteessa luonnon resursseihin. Se yhdistää haastatteluja, oikeita, kuolleita ja imaginäärisiä lintuja, elävää ja kuollutta luontoa, filmiä ja digitaalisuutta sekä runsasta äänimaisemaa. Materiaali on monimuotoista kuten luonnon tulisi olla. Se näyttää linnut ja ihmiset vertaisina, sillä emme voi enää kuvitella, ettei lintujen tilanne olisi meidän tilanteemme. Työtapani on “virheen estetiikka”: Rikomme tietoisesti luonto- ja tiededokumenttien kuvakieltä, kieltä ja tapaa kertoa. Ihmiselle on lajityypillistä adaptoitua, mutta myös vastustaa muutosta: Se on tehnyt ihmisnisäkkäistä luonnon hallitsijoita, mutta myös luonnon ja samalla itsensä suurimman uhan. Miksi suhteemme luontoon on niin kompleksinen, vaikka se on ainoa asia, joka takaa elossa säilymisemme? Ihmiskunta on ennenkin kyennyt suuriin muutoksiin, mikä meitä pidättelee? Miksi tieto ei riitä? Miksi muutos tapahtuu ensin ruohonjuuritasolla, ei politiikassa? Miksi emme havaitse ympärillämme tapahtuvaa kuudetta sukupuuttoa? Miksi suhteemme luontoon on vääristynyt? Pelastavatko geenipankit tai jäätyneet eläintarhat meidät luonnon monimuotoisuuden romahdukselta? Mitä kajastaa edessämme arjen horisontin yli? Elokuva on valittu yhteispohjoismaalaiseen The Nordic Climate Story Lab -hankkeeseen. Hanke tähtää yhteistyö- ja asiantuntijaverkostojen luomiseen jo elokuvan kehittely- ja tekovaiheessa. Oman taiteellisen työskentelyn lisäksi haen pieneltä osin apurahaa elokuvan vaikuttavuustuottaja, yhteistyökoordinaattori Riitta Ryhtälle, mikä kehittää työskentelyämme.