Musiikin tohtori Lepistö Markku

138600 €

Taiteellinen työskentely Herttoniemestä Särestöniemeen -museokonserttisarjan sekä muiden kotimaisten ja kansainvälisten projektien parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Apurahakauden aikana tavoitteenani on viedä eteenpäin harmonikkataidetta useaa eri polkua pitkin. Työskentelen aktiivisesti maakunnallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä taidekentällä. Tavoitteeni on ylittää musiikin genrerajat ja haastaa eri musiikin alojen ammattilaiset yhteistyöhön kanssani. Valtakunnallinen toiminta keskittyy työskentelyyn oman ja eri musiikin alojen taiteilijoiden kanssa ja uusien projektien käynnistämiseen ja toteuttamiseen. Apurahakauden yhtenä päätyönä tulee olemaan kolmevuotisena projektina vuosittain toteutettava kahden viikon museokonserttisarja Herttoniemestä Särestöniemeen. Eri maakuntien koti- ja talomuseoissa toteutettavien soolokonserttien ohessa tavoitteenani on samalla nostattaa huomiota rakennettuun kulttuuriperintöön. Konserttien ohessa järjestetään paikallisten järjestäjien kanssa yhteistyössä oman alueen kulttuuriperintöä esitteleviä luentoja, kiertokävelyitä sekä valokuva- ja videonäyttelyitä. Monikulttuurisen kokonaisuuden tavoitteena on tukea myös viimeisen kahden vuoden aikana kasvanutta kotimaan matkailua. Konserttisarjasta tullaan toteuttamaan myös dokumenttielokuva, jossa seurataan tapahtumia eri paikkakunnilla sekä haastatellaan eri alojen asiantuntijoita. Apurahakauteni tärkeä osa-alue covid-pandemian jälkeisen ajan koitettua, on kansainvälisen toiminnan uudelleenkäynnistäminen Keski-Euroopassa. Työskentelyni painopistemaina ovat vahvat harmonikkamaat Ranska, Belgia, Saksa ja Italia. Näissä maissa tavoitteeni on vahvistaa jo tuntemaani taiteilijaverkostoa ja syventää yhteistyötä eri taiteilijoiden ja kollegoiden kanssa.