Tanssitaiteilija Tolvanen Eevi

15000 €

Taiteellinen työskentely esitystaiteen kentällä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Apurahatyöskentely pitää yllä olemassa olevia kontakteja ja vuosikiertoa, joka on muotoutunut monipaikalliseksi maakuntarajat ja yhteisöt ylittäväksi taiteilijaksi. Työskentely tukee taiteilijaidentiteetin ylläpitämistä, kehittämistä ja sen näkyväksi tekemistä. Tolvasen taiteellinen praktiikka liikkuu monitasoisesti esitystaiteen konteksteissa, varsinkin musiikintekemisen sekä tanssitaiteen praktiikoissa. Apurahakausi kehittää Tolvasen alterego sooloprojektia, AVY, eteenpäin. AVY on musiikintekijä, joka yhdistää konemusiikin ja kirkkomusiikin elementtejä maalaileviksi äänimaisemiksi. Kollektiiviset sanoitukset kertovat poliittisista teemoista yhteisön näkökulmasta – välillä humoristisen tragikoomisestikin. Teostyöskentelyssä Tolvanen tutkii esiintyjän ja katsojan välisiä mahdollisuuksia ja rajoja. Hän kyseenalaistaa olettamukset jämähtäneistä sukupuolirooleista, tasa-arvosta ja seksuaalisuudesta. Nämä kysymykset näkyvät apurahakaudella toteutettavassa teoksessa I LAND (työnimi) sekä kahdessa eri turvallisemman tilan tanssiryhmässä, joista toinen on suunnattu queer-ammattitanssijoille sekä toinen ei-ammattilaisryhmä -aikuisille liikkeestä kiinnostuneille, jotka haluavat tutustua liikkeeseen omaa kehoa ja rajoja kunnioittaen. Työskentelyssään Tolvanen on kiinnostunut kehittämään yhteenkuuluvuuden tunnetta jaettujen kokemusten kautta keskittyen erityisesti kehon somaattisiin kokemuksiin ja havaintoihin. Turvallisemman tilan periaatteet, feministinen praktiikka ja aito läsnäolo ovat keskiössä Tolvasen työmenetelmissä. Kulunut vuosi on ollut merkittävä Tolvasen elämässä ja uralla. Avainteemoja työskentelyssä ovat transformaatio, hiljentäminen, mykkyys, magia ja paljastaminen.