Taiteen maisteri Hauru Hannaleena

72000 €

Taiteellinen työskentely elokuvataiteilijana

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Apurahakauden aikana valmistan kokopitkän elokuvan, jossa toimin käsikirjoittajana, dramaturgina, ohjaajana, esiintyjänä ja leikkaajana. Syvennän aiemmissa teoksissani kehittelemääni kollektiivisen tekemisen tapaa. Keskiössä teoksessa on, miten alistetut ja marginaaliin jäävät ihmiset, näkökulmat ja ryhmät voisivat tulla paremmin esiin elokuvataiteessa. Elokuvani aiheena on suomalainen kansallisidentiteetti osana kolonialismin historiaa ja perintöä. Työryhmä (12–20 henkeä) tulee koostumaan mahdollisimman monimuotoisesta joukosta niin ammattitaiteilijoita kuin taidekentän ulkopuolella olevia ihmisiä, joilla on eriäviä asenteita ja sidoksia Suomeen, suomalaisuuteen ja kolonialismiin. Lähtökohtanani on luoda essee-elokuva, joka on viihdyttävä katsojalleen hankalasti hahmotettavasta aiheestaan huolimatta. Karnevalismi, keveys, kahdenväliset ja ryhmän sisäiset hierarkiat, brändit, arkkityypit, pyhyys ja kansallisuskonnolliset symbolit toimivat lähtökohtinani. Kuten edellisessä elokuvassani Fucking with Nobody (2020), intiimisuhteet, seksuaalisuus, intohimo ja fantasiat tulevat olemaan yhteisöllisesti käsittelyn kohteena. Kun ollaan ryhmässä, kenen tunteilla on oikeastaan väliä? Tärkeä osa taiteellista työskentelyäni on, että etsin esitystaiteen, sosiologian, politiikan tutkimuksen, uskontotieteen ja filosofian aloilta pitkäjänteisesti vertailukohtia elokuvateokseni dramaturgiaan. Vertailevan työskentelyni tavoitteena on löytää näiltä muilta aloilta tietoa, jonka avulla luoda dekolonisoivia dramaturgisia työkaluja elokuvataiteen käyttöön.