Elokuvaohjaaja, kuvataiteilija Grönlund Liinu ja työryhmä (Liinu Grönlund & Okku Nuutilainen)

64800 €

Taiteellinen työskentely dokumenttielokuvan The Hypersonic Realm parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

The Hypersonic Realm on pitkä dokumenttielokuva pyrkimyksestä estää ihmiskuntaa tuhoamasta itse itseään. Se tarkastelee riippumattomien ydinfyysikoiden työtä ydinsodan estämiseksi aikana, jolloin keskusteluyhteydet ja diplomaattiset rakenteet hajoavat ja populismi saa lisää jalansijaa. Riippumattomia ydinasetutkijoita, jotka tuottavat ei-salassapidettävää (unclassified) tietoa on maailmassa vähän. Ei-salassapidettävä tieto perustavanlaatuisista kysymyksistä on demokraattisen yhteiskunnan edellytys. Meille on yllättäen avautunut ainutlaatuinen access maailmanlaajuiseen vallan vahtikoirien verkostoon. Vaikka muualla diplomatia on kriisiytynyt, elokuvassamme samoissa pöydissä istuu tutkijoita niin USA:sta, Venäjältä kuin Kiinasta. Nämä ydinfyysikot ovat jättäneet perinteisen tieteellisen uran taakseen ja keskittyvät edistämään ydinaseiden kontrollointia. Ihmiset luulevat usein, että esim. USA:n toiminta omien ydinaseidensa kanssa on loogista ja hienosäädeltyä ja että toimintatapoja ei voi muuttaa vaarantamatta turvallisuutta. Tosiasiassa iso osa toimintatavoista on epäloogisia ja vaarallisia. Koska ydinaseisiin liittyvä tieto on äärimmäisen hyvin salattua, nämä vaaralliset käytännöt pysyvät piilossa. Ydinaseita koskeva tutkimus on kaiken kaikkiaan laajasti salassapidettävää. Toisin kuin ilmastonmuutos, joka näkyy ympärillämme esimerkiksi sään ääri-ilmiöinä, ydinaseuhka pysyy näin täysin abstraktina. Mutta koska ydinaseita koskeva tieto perustuu aseiden toimintalogiikan ymmärrykseen, ydinfyysikot voivat käyttää omaa osaamistaan salassapidon kiertämiseen. Elokuva tutkii asiantuntijuuden, tieteen ja tiedon merkitystä siinä, millaisia maailmoja me luomme. Elokuva tekee näkyväksi kansainvälistä tutkijoiden aktivistiliikettä ja on osaltaan mukana herättämässä maailmanlaajuista liikehdintää, uutta ydinaseiden vastustamisen aaltoa. Momentum, jolloin kehityksen suunta taittuu, voi olla lähempänä kuin luulemmekaan.