Säveltäjä Hentunen Aurora

60000 €

Taiteellinen työskentely akustisen ja elektronisen musiikin sekä äänitaiteen parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Apurahakauteni projektit tukevat akustisen ja elektronisen äänen ja musiikin vuorovaikutusta mahdollistaen teosten esittämisen ja viemisen uusiin tiloihin. Audiovisuaalista teosta tehdään tiiviissä yhteistyössä videotaiteilijan ja jousiorkesterin kanssa, sooloprojektini kehittää säveltämisprosessin lisäksi myös musiikkiteknologisia taitojani ja moniosainen teos mahdollistaa laajan yhteistyön klassisen ja jazzmusiikin välillä. Ensimmäinen projekti on ihmisen ja luonnon väliseen vuoropuheluun keskittyvä audiovisuaalinen kokemus. Apurahakauden aikana oma työskentelyni käsittää v. 2021 säveltämäni Siimes – Behind the Woods -tilaustyön laajentamisen jousiorkesterille sekä äänitaiteen lisäämisen sävellykseen ja teokseen liitettävään liikkuvaan kuvaan. Siimes – Behind the Woods -teoksen olen säveltänyt Keski-Suomessa sijaitsevasta Oravasaaren ikimetsästä. Projektin keskiössä on luoda kuulijoita osallistavaa ja diversiteettiä vahvistavaa sävel- ja äänitaidetta, jota eri taiteenalojen vuorovaikutteinen työskentelytapa tukee. Äänitaiteen lisäämiseen kuuluu mm. vastuullinen ja ympäristöystävällinen kenttä-äänitys ja -työskentely Suomen metsissä, ja tutkin mahdollisuuksia kehittää eri tapoja hiljaisimpienkin luonnon äänien yksityiskohtaiseen tallentamiseen sekä niiden editointiin studio-olosuhteissa. Toisessa projektissa sävellän moniosaisen teoksen jousikvartetille, pianolle ja äänitaiteelle, jossa yhdistyvät klassinen ja jazzmusiikki. Säveltäjänä haluan häivyttää klassisen, jazzmusiikin ja elektronisen musiikin rajoja säveltämällä teoksen, jota on mahdollista soittaa sekä klassisen musiikin että jazzmusiikin konserteissa. Kolmas projekti on uuden tuotannon säveltäminen ja sovittaminen pianolle, laululle ja äänitaiteelle sooloalbumiksi. Kyseessä on jatkumo kotimaisille jazzsävellyksilleni, jotka olemme äänittäneet Aurora Hentunen Quartet -yhtyeen kanssa. Yksi tämän projektin painopisteistä on instrumenttimusiikkini rikastaminen ja syventäminen omilla vokaaliosuuksilla.