Valtiotieteiden ja taiteen maisteri Vallila Petra

64800 €

Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Itsestäänselvyydet eivät koskaan ole itsestään selviä. Talouspuheen haastamattomuus lietsoo minussa vastarintaa; “pakko” on pääsääntöisesti sopimuksenvaraista, niin kuin kieli on sopimuksenvarainen ja jatkuvasti neuvoteltavissa. Normaaliksi asemoidun seuraukset eivät välttämättä ole laisinkaan normaaleja. Uskon runoon ja runouden affektiivisuuteen itsestäänselvyyksien purkamisessa. On alueita, joilla runous ei ole vielä rähissyt ja riekkunut riittävästi; yritys- ja talouspuheen harmaa tavallisuus ja oletettu faktaperustaisuus kutsuvat tulla paljastetuiksi vain yhdeksi monista vaihtoehdoista. Aion työskennellä yhtäältä yrityspuhetta ja kasvustrategioiden seurauksia törmäyttävää runokäsikirjoitusta edistäen, ja toisaalta runon ei-materiaalisten ilmenemien parissa jonkinlaista omnimediaista kokemusta hapuillen. Rakentamalla digitaalisen ja ääneen pohjaavan toteutuksen kirjassa käsittelemistäni tutkimuskysymyksistä haluan kokeilla markkinointimaailman omnikanavaisuuden mahdollisuuksia runoon. Tutkimani puheen lähtökielenä on pääsääntöisesti englanti, joka ei aivan käänny suomeksi, jolloin puheen tyhjyys helpoiten paljastuu; koettelen tätä tyhjyyttä kääntämällä teokseni englanniksi.