Kuvataiteen maisteri Yosef Haliz

113400 €

Taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Keskityn kahteen teoskokonaisuuden luomiseen, joka koostuu keraamisista ääniobjekteista sekä essee-elokuvasta. Aiheet rakentuvat muistojen, hauntologian ja kehollisuuden narratiiveja itseni ja äitini välisen suhteen kautta. Keraamiset ääniobjektit välittävät minun ja äitini välistä kommunikaatiota, joka on vuosia estynyt hänen psykoosisairautensa takia. Tutkin teosten avulla äänen välittymistä - sitä mitä tapahtuu, kun äänen sisältämä viesti ei kiinnity vastaanottajassa vaan haihtuu ilmaan. Teoksen taustalla on toive yhteyden luomisesta, fantasia dialogista. Ääni saa fyysisen muodon. Muisto muuttuu objektiksi. Keraamiset ääniobjektit ovat fantasiareliikkiesineitä - spekulatiivista arkeologiaa. Kuvittelen kaukaista menneisyyttä Kurdistanin historiasta. Kuvittelen myös, että nämä esineet ovat samalla tulevaisuuden reliikkejä. Moving Mountains For You - essee-elokuva käsittelee äitini tarvetta etsiä minulle aviomies. Essee-elokuvan rakenteessa on kolme eri näkökulmaa; Äitini menneisyyden projisointi, minun suhteeni synnyinmaahani sekä queer-islamin taustaisten äänet. Teos ilmaisee kokemukseni kaksoiskulttuurissa elämisestä ihmisille, jotka eivät muulloin pääse käsiksi. Essee-elokuvalla pyrin rikkomaan länsimaalaisten käsityksiä Irakia kohtaan sekä tuoda esiin sen taikuuden, jossa unenomaisuus kohtaa Irakin vuoret. Taikauskoisuus ja pakanalliset perinteet ovat se puoli Irakista, joka jää piiloon julkisesta narratiivista – mediasta ja valtakulttuurista. Haastattelen muita queer islamin taustaisia, jotka jakavat saman kummittelevan tarinan sekä matkustan äitini ja tuottaja Ida Karoskosken kanssa synnyinmaahani Irakiin.